Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Seminář Povodně 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Seminář Povodně 2010

Ve dnech 3. a 4. února 2011 proběhl na Klubu Univerzity obrany pracovní seminář ženijního vojska "POVODNĚ 2010". Seminář se konal pod záštitou náčelníka ženijního vojska AČR plukovníka Róberta Bieleného a jeho hlavním cílem bylo prodiskutovat otázky spojené s nasazením ženijního vojska na odstraňování následků povodní a podobných přírodních katastrof. Semináře se zúčastnil jak velitel brigády plukovník Rolenec se svým zástupcem plukovníkem Lustykem, tak i velitelé ženijních praporů a samostatných záchranných rot.

 Účastníci semináře  Odstraňování následků povodně v soutěsce ve Hřensku  Křest publikací Stavba provizorních mostů se soupravy MS a TMS

Velitel 15. žb plukovník Rolenec ve svém vystoupení shrnul podmínky nasazení brigády na povodních v loňském roce a velmi podrobně vysvětlil podstatu a důležitost správného nastavení informačního toku během takové akce. Ve vystoupeních velitelů stavebních odřadů zaznělo mnoho námětů, které pomohou expertům z Katedry ženijních technologií dále zdokonalit unikátní systém podpory projektování provizorních mostů, který funguje v rámci Laboratoře Reach-Back. Další podněty směřovaly např. do oblasti spolupráce s Krajskými vojenskými velitelstvími a Krizovými štáby krajů.

Vystoupení zástupců samostatných záchranných rot přinesla zajímavé zkušenosti z nasazení ženijní techniky, především obojživelného transportéru PTS-10 a pak se rozproudila živá diskuse o podmínkách nasazení tohoto prostředku.

 
Křest publikací Stavba provizorních mostů se soupravy MS a TMS
 
Křest publikací Stavba provizorních mostů se soupravy MS a TMS

Na závěr semináře byly představeny a pokřtěny dvě odborné publikace zabývající se problematikou mostních provizórií ze soupravy MS a TMS , které jsou výsledkem grantového projektu Ministerstva dopravy. Kmotry těchto publikací se stali velitel brigády plukovník Rolenec, kapitán Jan Albrecht, který stavěl nejdelší most ze soupravy TMS, a rotmistr Jaroslav Štencl, který je zkušený velitel stavby mostů ze soupravy MS.

 

Autor plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme