Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Projekt Evropských sociálních fondů „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

DOCENDO DISCIMUS

 

Projekt Evropských sociálních fondů „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

Univerzita obrany je opět úspěšná v soutěži o projekty Evropských sociálních fondů, které jsou významnou měrou finančně podporovány z prostředků Evropské unie. To potvrzuje úspěšné zahájení dalšího projektu Evropských sociálních fondů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, nesoucí název Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (CZ.1.07/2.2.00/15.0070).

Řešitelem projektu a příjemcem podpory je Univerzita obrany, přičemž v čele projektového týmu stojí rektor-velitel prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. Partnery projektu, kteří jsou přímo zapojení do vlastní realizace, je celkem pět Středních odborných škol ochrany osob a majetku (SOŠ OOM) a Asociace soukromých bezpečnostních služeb, o.s.

Cílem projektu je v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1214/2005 a č. 165/2008 inovovat stávající systém vzdělávání a přípravy odborníků pro bezpečnostní systém státu prostřednictvím inovace studijního programu Ekonomika a management. Projekt je zaměřen na komplexní přístup ke vzdělávání pro zájemce orientující se na bezpečnostní problematiku, kteří současně představují hlavní cílovou skupinu projektu. Při realizaci projektu je rovněž kladen důraz na zvyšování odborné erudice akademických pracovníků, kteří představují druhou cílovou skupinu projektu. Ambicí projektu je přispět k zobecňování zkušeností a poznatků získaných v průběhu realizace projektu tak, aby se problematika bezpečnosti vnímala jako celospolečenská zodpovědnost. 

Zahájení projektu proběhlo v dopoledních hodinách 4. ledna 2011 na půdě Univerzity obrany za vedení hlavního manažera projektu pana rektora-velitele. Za partnery projektu se jednání dále zúčastnili generální ředitel SOŠ OOM Mgr. Josef Krysta a ředitel SOŠ OOM Brno pan Mgr. Jan Machát. V rámci úvodního jednání byla upřesněna pravidla společného postupu při naplnění klíčových aktivit projektu a byly formulovány úkoly pro nadcházející etapu řešení projektu. 

V rámci odpolední části proběhlo jednání s částí řešitelského kolektivu, a to s akademickými pracovníky Katedry ochrany obyvatelstva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Vyučující byli seznámeni s klíčovými aktivitami projektu, především s aktivitami směřujícími do oblasti inovace studijního programu v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. Pro další období si řešitelský tým vytyčil směřovat své úsilí do ověření mezipředmětových a tematických vazeb s důrazem na provázanost obsahu inovovaných předmětů studijních oborů a specializačních modulů.

  

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

Autor: pplk. Ing. Pavel Foltin, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme