Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - listopad 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - listopad 2010

Členové rumunské královské rodiny navštívili UO

Rumunský princ Radu Duda se svou chotí princeznou Margaretou, která je nejstarší dcerou posledního rumunského krále Mihaila I., zavítali v úterý 30. listopadu 2010 do jihomoravské metropole. Členové královské rodiny se nejprve poklonili památce padlých rumunských vojáků na Ústředním hřbitově, poté se na Nové radnici setkali s vedením města Brna a nakonec zavítali na Univerzitu obrany. 

Den otevřených dveří na KVV v Českých Budějovicích

Dne 24. listopadu 2010 proběhl tradiční Den otevřených dveří na Krajském vojenském velitelství v Českých Budějovicích. Ve dvou bězích, tj. v 8.00 a v 10.00, měli uchazeči o studiu možnost dozvědět se veškeré potřebné údaje o možnostech studia na Univerzitě obrany. Příslušníci Univerzity obrany seznámili návštěvníky a budoucí uchazeče s jednotlivými studijními obory jak na Fakultě vojenských technologií a Fakultě ekonomiky a managementu, tak i stručně na Fakultě vojenského zdravotnictví.

Management pozemní protivzdušné obrany na UO

Podle plánu přípravy na rok 2010 a požadavku náčelníka protiletadlového raketového vojska AČR proběhl ve dnech 23. a 24. listopadu 2010 jeho metodický den na půdě Katedry systémů PVO Univerzity obrany. Zaměstnání řídil náčelník protiletadlového raketového vojska AČR plukovník Ing. Marek Kalanin a kromě příslušníků katedry se ho zúčastnili představitelé vrcholného managementu vojska jak ze sekce rozvoje druhů sil Ministerstva obrany, velení Společných sil Olomouc, tak protiletadlové raketové brigády Strakonice.

 Stop laserovým útokům

Počet případů laserových útoků na letadla roste. Známé jsou po celém světě, zaznamenány byly také na pražském ruzyňském letišti. Při jednom takovém byl nedávno dokonce poraněn člověk. Laser mu poranil rohovku a spojivku oka. Přitom při zasažení oka laserem může dojít i k trvalému poškození zraku, při troše štěstí k jeho dočasné ztrátě. Dalším nebezpečím zelených paprsků může být prudké oslnění pilotní kabiny, v níž posádka ztratí vizuální orientaci.

Další běh Kurzu krizového řízení zahájen

Dne 22. 11. 2010 byl na Katedře celoživotního vzdělávání zahájen třítýdenní Kurz krizového řízení, bojové pohotovosti mobilizačního plánování, který je na UO pravidelně organizován ve spolupráci se Sekcí plánování sil MO. Kurzu se účastní vybraní pracovníci – vojáci i občanští zaměstnanci širokého hodnostního i funkčního spektra útvarů a zařízení celé AČR.   

 

Kurz plánování na strategickém stupni řízení na UO

V pondělí 22. listopadu 2010 byl na Univerzitě obrany oficiálně zahájen první běh připravovaného cyklu Kurzů plánování na strategickém stupni řízení garantovaný Sekcí obrané politiky a strategie ministerstva obrany. Kurz byl zahájen vedoucím Odboru strategického rozvoje SOPS MO Ing. Josefem Múčkou a vedoucím Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany Ing. Pavlem Zůnou, MSS.

Autogramiáda knihy emeritní​ch profesorů Univerzity obrany

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 proběhla v knihkupectví Dobrovský v brněnské Galerii Vaňkovka autogramiáda knihy Střelecká a raketová výzbroj letadel, kterou v polovině října vydalo nakladatelství Naše vojsko Praha. Jedná se o druhé přepracované a doplněné vydání knihy stejného názvu z roku 1997. Autoři tohoto vydání jsou emeritní profesoři Univerzity obrany profesor Ing. Lubomír Popelínský, DrSc. a profesor Ing. František Ludvík, DrSc.

Připomínka událostí 17. listopadu

Ve středu 17. listopadu jsme si připomněli jedenasedmdesáté výročí uzavření českých vysokých škol nacisty a uplynutí jedenadvaceti let od pádu komunistické totality u nás. V rámci státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii se v celé ČR uskutečnila řada vzpomínkových setkání. Smysl těchto vzpomínkových akcí je nejen v připomínání historické pravdy, ale i v nastolování požadavku, aby překroucená historie nebyla používána jako argument pro dnešek a už vůbec ne pro budoucnost. 

Dny UO v Jihlavě vyvrcholily atraktivním programem

Pro řadu občanů je armáda stále trochu tajemnou institucí, o které si mohou obtížně udělat jasno. Dny Univerzity obrany v City Parku Jihlava měly široké veřejnosti více přiblížit českou armádu, ale hlavně nabídnout zájemcům možnosti vzdělávání na Univerzitě obrany a také na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové. Rozsáhlou prezentační akci připravila Univerzita obrany ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Jihlava, Leteckou základnou Náměšť nad Oslavou a Vojenskou policií Bechyně. 

Výroční zasedání Evropského sdružení leteckých svazů

V pátek 12. listopadu se na Univerzitě obrany uskutečnilo výroční zasedání Evropského sdružení leteckých svazů. Jednání se zúčastnili zástupci z Belgie, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Rumunska a hostitelské organizace Svazu letců České republiky. Jednání zástupců leteckých veteránských organizací na úvod pozdravil jménem ministerstva obrany náměstek ministra obrany pro personalistiku Ing. Michael Hrbata. 

Závěry z konference TAKTIKA 2010

Jednání vojensko-odborné konference „TAKTIKA 2010“ organizované na téma „Taktické činnosti jednotek a malých týmů v soudobých operacích“ se zúčastnilo celkem 81 delegátů, mezi nimiž byli zastoupeni příslušníci Ministerstva obrany ČR, vojenských škol, funkcionáři operačně taktických velitelství, velitelství svazků a útvarů, velitelé a příslušníci jednotek a dalších útvarů a zařízení AČR. Konference se dále zúčastnily tři zahraniční delegace.

 

Střelby studentů 2. ročníku FVT

Ve dnech 3. a 11. listopadu 2010 probíhalo na střelnici v Brně-Slatina cvičení střeleb z pistole vzor 82. Tohoto cvičení se zúčastnili vojenští studenti druhého ročníku Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Studenti byli po zahájení zaměstnání rozděleni do několika skupin. Ty se postupně celé dopoledne střídaly na čtyřech stanovištích: test ze základních řádů, nácvik s ochrannými maskami, rozborka-sborka pistole a samotné střelby. 

Den válečných veteránů v posádce Brno

Ve čtvrtek 11. 11. 2010 v 11.00 se u památníku padlých na Ústředním hřbitově v Brně odehrálo tradiční pietní shromáždění u příležitosti celosvětového Dne válečných veteránů.  Přesně v tento den a hodinu před dvaadevadesáti lety zadunělo ve francouzském Compiègne sto jedna dělostřeleckých salv na znamení příměří a ukončení první světové války.

Konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2010"

Jednání konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2010“ organizované na téma „Rozvoj průzkumu a sledování v jednotkách AČR“ a pořádané koncem října na Univerzitě obrany mělo pracovní a informativní charakter. Konference se zúčastnilo celkem 79 delegátů z 25 armádních součástí.

CEFME 2010

Ve dnech 2. – 4. listopadu 2010 se v Bukurešti uskutečnilo čtvrté setkání rektorů vojenských škol z regionu střední Evropy pod názvem CEFME (Central European Forum on Military Education).  Zúčastnilo se ho celkem 29 zástupců z devíti zemí (Chorvatsko, Estonsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Česká republika). Univerzitu obrany zastupovala čtyřčlenná delegace v čele s jejím rektorem profesorem Rudolfem Urbanem.

Univerzita obrany získala čtvrté místo za expozici

Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2010, který na brněnském výstavišti začal v úterý 2. listopadu, dnes skončil. Zúčastnilo se ho 186 domácích i zahraničních vystavovatelů, mezi nimiž nechyběla také Univerzita obrany. V době čtyřdenního prezentačního maratónu studijních možností zavítalo cíleně do stánku Univerzity obrany kolem čtyř tisíc návštěvníků, potenciálních zájemců o studium.

Univerzita obrany na veletrhu Gaudeamus

Na brněnském výstavišti probíhá v těchto dnech (2. až 5. listopadu 2010) již sedmnáctý ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, kterého se tradičně účastní také Univerzita obrany. Již první den jeho otevření to v pavilonu F, v němž vystavuje také naše škola, praskalo ve švech. Zástupci jednotlivých fakult Univerzity obrany poskytovali středoškolákům informace ohledně možností vysokoškolského studia na naší vojenské škole. Po celý den byl o náš stánek značný zájem.

 

Zlatý lev 2010

Ve dnech 22. a 23. října 2010 se konal na střelnici Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky Cheb – Myslivna 19. ročník mezinárodní střelecké soutěže „ZLATÝ LEV 2010“, na kterém opět nemohla chybět naše tříčlenná družstva, aby reprezentovala Univerzitu obrany.

Mladí vědečtí pracovníci se sešli ve Vyškově

Dne 26. října 2010 se konala v prostorách bývalého vysokoškolského klubu areálu kasáren Dědice mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků pořádaná studenty doktorského studia Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení na téma „Moderní technologie pro zvládání krizových situací“. Konference navázala na podobné vědecké konference studentů doktorských studijních programů různých středoevropských univerzit.

Vzácná návštěva z Indonésie

Studenti kurzu národní bezpečnosti ze školy Lemhannas, což je Národní institut obrany Indonéské republiky, navštívili v rámci své studijní cesty po Evropě také naši Univerzitu obrany. Početná delegace (36 osob) pod vedením pana S.Y. Yunianta a za doprovodu prozatímního chargé d´affairs indonéského velvyslanectví v Praze a přidělence obrany Indonésie pro Českou republiku byla tvořena vysokými představiteli státní správy, úředníky a důstojníky policie, armády, ministerstva zahraničních věcí či ministerstva vnitra Indonéské republiky.

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme