Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - říjen 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - říjen 2010

Slavnostní vojenská přísaha nových studentů

Brněnská kasárna se ve středu 27. října 2010 stala dějištěm slavnostní vojenské přísahy nových studentů Univerzity obrany a vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.  Slavnostní slib složilo celkem 327 nových podpraporčíků české armády.


 

Den vzniku samostatného československého státu

Den vzniku samostatného československého státu si příslušníci Univerzity obrany připomněli slavnostním shromážděním akademické obce, které se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne 27. října 2010.

 

Diskuse nad přípravou sedmé kapitoly Bílé knihy

Pracovní seminář na téma „Východiska pro řízení kariér v ozbrojených silách České republiky“ se uskutečnil dne 25. října 2010 na Univerzitě obrany v Brně. Jednání se zúčastnil náměstek ministra obrany pro personalistiku Ing. Michael Hrbata, vedoucí pracovníci sekce personální Ministerstva obrany, velitelé, pracovníci štábů, důstojníci i praporčíci, personalisté, akademičtí pracovníci i odborníci na „lidské zdroje“ působící mimo resort Ministerstva obrany.

Kurz na téma digitálních přenosových systémů

Ve dnech 11. až 22. října 2010 proběhl na Univerzitě obrany kurz „Digitální přenosové systémy“. Pořádala ho Katedra komunikačních a informačních systémů pro spojovací specialisty Armády České republiky. Součástí kurzu byl jednodenní seminář na téma „Transportní síť II“ s širší účastí vedoucích pracovníků oboru komunikačních a informačních systémů a s účastí dalších zájemců o tuto problematiku z vybraných vojenských útvarů a zařízení.  

Univerzita obrany triumfovala na veletrhu EDUCA

Ve dnech 21. – 23. října 2010 proběhl v Tipsport areně v Liberci největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2010 JOBDAYS Liberec. Tento, v pořadí již 4. ročník byl určen všem zájemcům o studium, práci a celoživotní vzdělávání v České republice, ale i v zahraničí.  Návštěvníci tak nalezli „pod jednou střechou“ střední a vysoké školy, učiliště, vzdělávací společnosti, firmy hledající nové pracovníky, personální agentury, internetové portály nabízející práci a další specialisty z oblasti pracovního trhu a vzdělávání.

Seminář velitelů evropských vojenských škol v Bruselu

V rámci belgického předsednictví EU uspořádala Královská vojenská akademie (Royal Military Academy) v Bruselu seminář pro velitele vojenských škol ze států Evropské unie pod názvem EMACS (European Military Academies Commandants Seminar). Celkem se zúčastnili zástupci z 18 států.

Pražský arcibiskup na Fakultě vojenského zdravotnictví

21. října 2010 navštívil Fakultu vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové pražský arcibiskup, metropolita a primas český Mons. ThLic. Dominik Duka OP. Cílem více jak hodinové schůzky byla vzájemná diskuse o podobě a současnosti vojenského zdravotnického školství, o významu kvalitního zdravotnického personálu jako nezbytné opory vojáků vysílaných do bojových akcí a zahraničních misí.

Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek

20. října 2010 se v prostorách Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové uskutečnil již 6. ročník celostátní odborné konference s mezinárodní účastí pod názvem „Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek“.

Studenti středních odbornýc​h škol OOM na Univerzitě obrany

Minulý týden se uskutečnilo třídenní zaměstnání dvaceti vybraných studentů středních odborných škol ochrany osob a majetku (SOŠ OOM) s cílem seznámit potenciální studenty Univerzity obrany, zejména adepty na nově akreditovaný studijní obor Bezpečnostní management, s podmínkami přijetí na UO, se strukturou a obsahem výuky a výcviku v rámci studia a s možností uplatnění po absolvování UO.

 

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel

Ve dnech 20. a 21. října 2010 se na Klubu Univerzity obrany sešla třicítka odborníků z oblasti leteckých elektrotechnických systémů na svou již jubilejní 10. mezinárodní vědeckou konferenci „Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel“. Katedra Leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany tuto konferenci každoročně úspěšně pořádá s cílem poskytnutí nových odborných informací a výměny zkušeností.

Předání Ceny rektora Univerzity obrany za vědeckou práci

Na řádném zasedání vědecké rady Univerzity obrany dne 20. října 2010 převzal profesor MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., emeritní děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a nyní ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Cenu rektora Univerzity obrany za vědeckou práci v roce 2009. O udělení tohoto prestižního ocenění rozhodla vědecká rada naší školy na svém únorovém jednání. 

Francouzi budou pozorovateli cvičení FOURLOG 2011

Na pozvání rektora Univerzity obrany se ve dnech 18. až 21. října 2010 uskutečnila oficiální návštěva velitele Vysoké vojenské školy logistiky (Ecole Supérieure et D´Application Du Matériel) z francouzského města De Bourges na UO.

 

Návštěva vietnamské delegace

Ve dnech 16. až 18. října 2010 navštívil Univerzitu obrany rektor Vojenské technické akademie z Hanoje generálporučík Pham The Long s delegací. Cílem návštěvy bylo především setkání s vietnamskými studenty z jeho školy, kterých na Univerzitě obrany studuje již téměř 50. Nechybělo ani seznámení s posláním a strukturou Univerzity obrany a prohlídka vybraných kateder Fakulty vojenských technologií. 

 

Univerzita obrany na výstavě FUTURE SOLDIER 2010

Ve dnech 14. až 16. října 2010 se konala v Praze na výstavišti v Letňanech ojedinělá akce svého druhu – mezinárodní výstava FUTURE SOLDIER 2010 doprovázená odbornou konferencí “Urban Peacekeepers”. Také Univerzita obrany se zapojila do tohoto výstavního a konferenčního projektu svojí účastí v expozici Ministerstva obrany ČR a podílem 11 studentů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií na práci zahraničních vystavovatelů a v protokolu Ministerstva obrany. 

Brněnská nemocnice potřebuje Tvou krev

Fakultní nemocnice Brno je největším zařízením transfuzní služby a výrobcem transfuzních přípravků v ČR. Z tohoto důvodu se musí intenzivně věnovat rozšiřování registru dárců krve, jak co do jeho objemu, tak jeho pestrosti. Vzhledem ke svému poslání, speciálním pracovištím a množství prováděných operací se dlouhodobě potýká s nedostatkem krve. S cílem přilákat k dárcovství nové dobrovolníky a zvýšit informovanost mezi veřejností vyhlásil ředitel FN soutěž „O pohár akademické krve“.

Sportovní den rektora Univerzity obrany

Jako každoročně se i dne 14. října 2010 pod záštitou Centra tělesné výchovy a sportu uskutečnil Sportovní den rektora - velitele Univerzity obrany. Celé dění bylo zahájeno v 8.00 hodin na stadionu Jana Babáka. Všechny přítomné přivítal svým proslovem rektor -  brigádní generál v zál. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. a také jeho zástupce plk. gšt. Ing. Josef Trojan.

Ostré střelby studentů - zbraňařů

Minulou středu absolvovali studenti oboru Zbraně a munice v rámci výuky ostré střelby na střelnici Univerzity obrany v Brně-Slatině. Více než čtyři hodiny střílelo pod vedením majora Pavla Melši ze šesti druhů ručních zbraní celkem 35 studentů druhých a třetích ročníků bakalářského i magisterského studijního programu.

Kurz evropských leteckých akademií

Ve dnech 3. až 9. října 2010 proběhl na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany týdenní kurz v rámci aktivit evropských leteckých akademií EUAFA. Tentokráte se jednalo o kurz zaměřený na seznámení zahraničních studentů s historií a současností České republiky, univerzitním systémem v přípravě vojenských profesionálů a strukturou vzdušných sil (VzS) Armády České republiky. 

Studenti srbské Vojenské akademie na Univerzitě obrany

Skupina šestnácti studentů z bělehradské Vojenské akademie zavítala v úterý 12. října 2010 během své týdenní návštěvy České republiky také na Univerzitu obrany. Cílem jejich návštěvy je seznámit se se současným stavem a úrovní Armády České republiky.

Zahájení kurzu třetího věku

Dne 11. října 2010 byl na Univerzitě obrany zahájen nový běh Kurzu třetího věku. Tento kurz, který má již svou mnohaletou tradici, je určený aktivním seniorům se zájmem o otázky bezpečnosti a obrany státu, vojenství a vojenské vědy a vývoj v Armádě České republiky. Součástí kurzu jsou však i přednášky týkající se zdravotní problematiky a životního stylu seniorů.

Zahájení náborových aktivit pro akademický rok 2011/2012

Získávání uchazečů o vojenské studium na Univerzitě obrany a kvalitní práce s nimi by měla být naším společným zájmem. Na tom se shodli zástupci odboru doplňování vojenského personálu Ředitelství personální podpory MO, oddělení náboru Krajských vojenských velitelství a Univerzity obrany, kteří se sešli ve čtvrtek 7. října 2010 na půdě brněnské Univerzity obrany na pravidelném jednání před zahájením náborových aktivit, a to pro akademický rok 2011/2012.

Zahraniční studenti na Univerzitě obrany

V pondělí 4. října 2010 přivítal proděkan Fakulty ekonomiky a managementu pro vnější vztahy a rozvoj major Ing. Pavel Foltin, Ph.D., na akademické půdě Univerzity obrany další zahraniční studenty. Jde celkem o osm studentů, kteří k nám přijeli z  Bulharska, Maďarska, Turecka a ze Slovenska.  

Mezinárodní kurz na téma nákupy a uzavírání smluv

V předposledním zářijovém týdnu probíhal na Univerzitě obrany mezinárodní kurz zaměřený na problematiku nákupů a uzavírání smluv v resortu obrany. Kurz byl realizovaný Fakultou ekonomiky a managementu UO v součinnosti s Námořní postgraduální školou v Monterey USA.

 

Imatrikulace vojenských studentů 1. ročníku FVT

Dne 1. října 2010 proběhly na Fakultě vojenských technologií tři slavnostní akty imatrikulace studentů bakalářského studia a navazujícího magisterského studia. Imatrikulační slib složilo celkem 297 studentů, mezi nimiž byli i zahraniční studenti.

 

Družstvo UO na střelecké soutěži o „Pohár Marie Ljalkové“

Dne 2. října 2010 se na střelnici AWIW Brno v  Horních Heršpicích uskutečnil 2. ročník střelecké soutěže o „Pohár Marie Ljalkové“ a memoriálu „Padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“. Univerzitu obrany reprezentovalo družstvo ve složení major Ing. Petr Eisenhammer, podpraporčík Vladimír Zralý a Mgr. Radek Nedoma.

Imatrikulace civilních studentů 1. ročníku FEM

Ve čtvrtek 30. září 2010 v odpoledních hodinách proběhl slavnostní akt imatrikulace civilních studentů Fakulty ekonomiky a managementu ve studijním programu Ekonomika a management. Imatrikulační slib složilo celkem 145 studentů civilního bakalářského studia.

Imatrikulace vojenských studentů 1. ročníku FEM

Ve čtvrtek 30. září 2010 proběhl slavnostní akt imatrikulace vojenských studentů Fakulty ekonomiky a managementu ve studijním programu Ekonomika a management. Imatrikulační slib složilo celkem 104 studentů vojenského bakalářského studia.

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme