Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - červenec 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - červenec 2010

Aktuality:  

Slavnostní udělení akademických titulů

Poslední pátek letošního července patřil na Univerzitě obrany k významným dnům. V průběhu slavnostního shromáždění, které se uskutečnilo v brněnském Mahenově divadle, absolventi bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty vojenských technologií UO a Fakulty ekonomiky a managementu UO složili absolventský slib a převzali diplomy dokládající dosažení vysokoškolského vzdělání a získání akademického titulu bakalář či inženýr.

  Fotogalerie - FEM     Fotogalerie - FVT

Slavnostní vyřazení studentů Univerzity obrany

Již pošesté v historii Univerzity obrany byli slavnostně vyřazeni absolventi vojenského vysokoškolského studia.  Dnem „D“ byl pro ně pátek 30. července 2010, kdy se v kasárnách na ulici Šumavské kromě končících studentů sešlo také vedení školy, významní hosté, rodiče, přátele a známí studentů.  

 Krátké video    Fotogalerie I.     Fotogalerie II. 

Velvyslanec Indie zavítal na Univerzitu obrany

Ve středu 28. července 2010 navštívil Univerzitu obrany velvyslanec Indie J.E. Dinkar Prakash Srivastava doprovázený novým přidělencem obrany Indie plukovníkem Gurpreetem Singhem. Cílem návštěvy bylo seznámení ambasadora a přidělence obrany Indie s Univerzitou obrany a vojenským univerzitním vzděláváním v ČR. Zahraniční delegaci přijal prorektor pro vědeckou činnost UO plukovník doc. Ing. Martin Macko, CSc., a vedoucí oddělení vnějších vztahů UO podplukovník Dr. Vladimír Šidla, CSc.

Beachvolejbalový pokus o rekord vyšel

O vytvoření českého rekordu se od včerejšího dopoledne snažilo osm studentů Univerzity obrany. Jejich úkolem bylo vydržet hrát plážový volejbal čtyřiadvacet hodin. Střídavě v hodinových intervalech hráli proti sobě čtyři muži a čtyři ženy. Pokus o vytvoření nového českého rekordu v disciplíně „24 hodin hry beach volejbalu bez přestávky“ vyšel a rekord bude zapsán do České knihy rekordů.

Výsadkoví veteráni měřili své síly

Do Brna se ve dnech 21. a 22. července 2010 sjeli výsadkoví veteráni z cele České republiky i ze Slovenska, aby si opět změřili své síly na sportovním poli. Klub výsadkových veteránů Prostějov zde uspořádal již 6. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a 2. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče ve výsadkovém víceboji. Nad akcí převzala záštitu Univerzita obrany. Tříčlenné týmy, jejichž členům musí být dohromady nejméně sto osmdesát let (tedy minimálně 60 let každému z nich), soutěžily ve čtyřech disciplínách.

Pokus o zápis do České knihy rekordů

Čtvrtek, 22. července 2010. Na plážovém hřišti v areálu sportoviště na Chodské se právě pokouší 8 studentů Univerzity obrany vytvořit nový český rekord v disciplíně „24 hodin hry beach volejbalu bez přestávky“. Hra probíhá dle platných pravidel volejbalu a to nepřetržitě bez přerušení na základě pravidelného střídání družstev mužů a žen. Počet hráčů je vždy dva na každé straně.

 

Na UO bylo podepsáno Memorandum o porozumění

Univerzita obrany se ve čtvrtek 15. července 2010 stala místem mezinárodního setkání, na němž došlo k podpisu Memoranda o porozumění mezi Ministerstvy obrany České republiky  a Slovenské republiky v oblasti zapojení se slovenské strany do činnosti mnohonárodního logistického centra v Praze. Platnost dokumentu svými podpisy stvrdili hlavní představitelé logistiky armád obou států – zástupce náčelníka štábu pro podporu operací Generálního štábu OS SR plukovník gšt. Ing. Kamil Jurkovič, PhD., a ředitel Sekce logistiky MO ČR plukovník gšt. Ing. Vladimír Halenka.

Vyvrcholení studia na Katedře systémů PVO

Každoroční sklizeň výsledků několikaleté práce studentů a vědecko-pedagogického sboru Katedry systémů protivzdušné obrany Fakulty vojenských technologií vyvrcholila ve dnech 12. až 14. července 2010 absolvováním státních závěrečných zkoušek. Katedru tento akademický rok opouští studenti jak bakalářského, tak magisterského studia a to v obou formách denního i kombinovaného studia. Končící studenti byli profilování v obou modulech – tedy systémy velení a řízení a technické zabezpečení systémů velení a řízení v protivzdušné obraně.

Státnice na Univerzitě obrany

Studenti Univerzity obrany mají v těchto dnech žně. Sklízí, co v průběhu vysokoškolského studia zaseli. Od 12. do 23. července probíhají totiž obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky. V letošním akademickém roce by je mělo absolvovat 395 studentů. Z Fakulty ekonomiky a managementu 195, z Fakulty vojenských technologií 168 a z Fakulty vojenského zdravotnictví 32 studentů.

 

Univerzita obrany pomáhá dětem v Afghánistánu

Pomozte dětem v provincii Lógar v Afghánistánu! Tak zněla výzva děkana Fakulty ekonomiky a managementu a Odborové organizace ČMOSA na Univerzitě obrany, která proběhla v červnu letošního roku. Jejím cílem je podpořit misi Provinčního rekonstrukčního týmu Armády České republiky v Lógaru sbírkou školních pomůcek pro afghánské děti.

Izraelský filozof Asa Kasher o vojenské etice

Dne 29. června 2010 zavítal na Univerzitu obrany celosvětově uznávaný izraelský filozof a lingvista profesor Asa Kasher, Ph.D. Myšlenka uspořádat přednášku vznikla na základě přání profesora Kashera, který chtěl vystoupit před publikem z vojenského prostředí. Sám se vojenskou etikou zabývá dlouhodobě a na toto téma napsal několik významných publikací.

Přednášky německého profesora o geoinformatice

Studium oboru Vojenská geografie a meteorologie na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany bylo v červnu letošního roku obohaceno o přednášky profesora Wolfganga Reinhardta z Univerzity Bundeswehru v Mnichově, které byly organizovány v rámci projektu ERASMUS.

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme