Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - červen 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - červen 2010

Oslava Dne ozbrojených sil netradičně

Den ozbrojených sil ČR si Univerzita obrany letos připomněla netradičním způsobem.  V úterý 29. června 2010 zavítal na akademickou půdu soubor amerických vzdušných sil Touch'n Go. Ještě před jejich nezapomenutelným vystoupením v sále Klubu Univerzity obrany proběhlo setkání zástupců partnerských sdružení a organizací s představiteli školy a poté se na slavnostním shromáždění předávaly resortní vyznamenání a ocenění.

Zdokonalovací kurz Služby systémů IP telefonie

Na vyžádání Velitelství společných sil AČR proběhl v týdnu od 21. do 25. června na Katedře komunikačních a informačních systémů zdokonalovací kurz Služby systémů IP telefonie. Tento kurz byl zaměřen na rozšíření odborných znalostí a praktických dovedností příslušníků spojovacích útvarů v ovládání systémů IP telefonie nově zaváděných u vojsk.

Slavnostní vyřazení vojenských zdravotníků

Slavnostní vyřazení vojenských zdravotníků

V pátek 25. června 2010 proběhlo na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové slavnostní vyřazení absolventů magisterských studijních programů vojenského všeobecného lékařství a vojenské farmacie. Diplom si převzalo celkem čtrnáct vojenských lékařů a lékařek a tři farmaceutky. Slavnostní slib složilo rovněž šest absolventů doktorských studijních programů.

Konference Interoperability 2010

Na Národní akademii obrany Rakouska ve Vídni proběhla ve dnech 22. a 23. června 2010 konference Interoperability 2010, která je každoroční třístrannou aktivitou České republiky, Rakouska a Slovenska. Organizovaná je instituty zajišťující vzdělávání vyšších důstojníků na operační a strategické úrovni.

Slavnostní vyřazení absolventů nejvyššího kariérového kurzu​

Nová radnice města Brna se stala ve čtvrtek 24. června 2010 dějištěm slavnostního vyřazení absolventů 23. kurzu Generálního štábu. Osvědčení o absolvování nejvyššího resortního vzdělání převzal jeden generála a sedm vyšších důstojníků. Doklad o absolutoriu čerstvým absolventům předali rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban, náměstek ministra obrany František Padělek a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek.

„Zelení baroni“ na dračích lodích

Pětistovka závodníků, ozvěna bubnů a barevné lodě s dračí hlavou na přídi, které se poprvé objevily před dvěma tisíci lety v Číně. To vše bylo k vidění (a slyšení) na Brněnské přehradě v sobotu 19. června, která letos hostila čtvrtý ročník závodu Divize východ dračích lodí Grand Prix.  

V kurzu Generálního štábu nastávají „žně“

Ve dnech 22. a 23. června skládají účastníci v pořadí již 23. kurzu Generálního štábu, jenž nese čestný název „Jiřího z Poděbrad“, účty ze svého desetiměsíčního studia na Univerzitě obrany. Prestižního kurzu, který poskytuje nejvyšší vojenské vzdělání v České republice, se účastní osm vybraných důstojníků české armády.

Slovinsko-české cvičení ALPE 2010

Ve dnech 14. až 20. června 2010 se sedmadvacet příslušníků Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany zúčastnilo mezinárodního slovinsko-českého cvičení s názvem ALPE 2010. Na cvičení ve Slovinsku působili studenti 2. ročníku vojenského studia, zejména studijních modulů Velitel mechanizovaných a tankových jednotek a Velitel průzkumných jednotek. V sestavě skupiny byly i dvě ženy.

 

Konference na téma „Bezpečnost světa a domoviny“

Ve dnech 16. a 17. června 2010 proběhl na brněnském výstavišti již 6. ročník mezinárodní konference „Krizový management“ na téma „Bezpečnost světa a domoviny“, kterou Univerzita obrany organizuje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky jednou za dva roky. Hlavními tématy byla bezpečnost – bezpečný domov, ochrana obyvatelstva, bezpečnostní věda, vyrozumění a varování a krizové plánování.  

Univerzita obrany nechyběla na akci Bahna 2010

V sobotu 19. června 2010 proběhl v areálu Vojenského výcvikového prostoru Brdy již 21. ročník akce pod názvem „Den pozemního vojska Bahna 2010“. Cílem této velkolepé podívané, kterou každoročně navštíví několik desítek tisíc zájemců, je zejména demonstrace profesní připravenosti příslušníků Armády ČR, složek integrovaného záchranného systému a dovedností klubů vojenské historie.

Vyšlo nové číslo časopisu Obrana a strategie

Dne 15. června 2010 vyšlo první letošní číslo recenzovaného časopisu Obrana a strategie, který je vydáván již od roku 2001 a zaměřuje se na bezpečnostní a strategická studia, vojenství, mezinárodní vztahy a další související témata. Je vydáván Univerzitou obrany ve spolupráci s partnery z civilních univerzit a dalších renomovaných odborných pracovišť z České republiky i ze zahraničí.

Čínští důstojníci na Univerzitě obrany

Na žádost čínského Vojenského a leteckého přidělence při velvyslanectví Čínské lidové republiky v naší zemi zavítala 10. června 2010 na Univerzitu obrany skupina vyšších důstojníků Druhého dělostřeleckého sboru Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA). V jejím čele byl politický komisař generálmajor Zhang Dongshui.

 

Zveme vás na výstavu „Muži s lipovou ratolestí“

Od 11. června do konce září tohoto roku je ve vestibulu Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany na Kounicově 44 k vidění ojedinělá výstava „Muži s lipovou ratolestí“. Jak již její název napovídá, jde o portréty mužů, kteří dosáhli nejvyšší vojenské hodnosti, tedy hodnosti generálské, jež je v naší armádě symbolizována právě zlatou lipovou ratolestí na límci uniformy. Portrétní snímky byly pořízeny v době první republiky ve světově proslulém Ateliéru Langhans v Praze ve Vodičkově ulici.

Jak dál v Military Erasmu?

Pracovní schůzka skupiny LoD7, která byla ustanovena během českého předsednictví EU k řešení otázek mezinárodní spolupráce při přípravě mladých důstojníků zemí NATO, jejímž řízením byla pověřena Česká republika a předsedou ustanoven prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Ing. Jaroslav Průcha, se uskutečnila v úterý 8. června 2010 na půdě Univerzity obrany. Zúčastnily se jí státy, které jsou držiteli Erasmus University Charter, nezbytného dokumentu pro realizaci výměn studentů na platformě Erasmus.

Dojmy z parlamentních voleb v Etiopii

Po více než jeden a půl měsíčním působení se 5. června 2010 vrátili z Etiopie pozorovatelé mise vyslané Evropskou komisí pro parlamentní volby. Jedním z nich byl i podplukovník Ing. Miroslav Krčmář z Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, který v podobných misích již dříve působil, a to v mnoha zemích po celém světě. Mise jsou organizovány Evropskou komisí již od roku 1990.

 

Spolupráce UO s Technickou univerzitou Ostrava

Ve čtvrtek 3. června 2010 navštívil naši Univerzitu obrany prof. Dr. Ing. Petr Novák, vedoucí Katedry robototechniky na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V rámci jednání byly diskutovány především možnosti spolupráce mezi oběma školami.

Konala se konference LETECTVO 2010

Ve dnech 2 a 3. června 2010 proběhla na Univerzitě obrany konference LETECTVO 2010, jejímž tématem bylo „Využití simulačních technologií při přípravě personálu vzdušných sil AČR“. Konferenci tradičně pořádala Katedra letectva Fakulty vojenských technologií.  

Mezinárodní vědecká soutěž studentů vojenských škol

Ve dnech 1. a 2. června 2010 uspořádala Univerzita obrany 1. mezinárodní vědeckou soutěž studentů vojenských škol. Do soutěže se přihlásilo celkem čtyřicet studentů z Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Srbska a České republiky. Mezinárodní soutěž studentské tvůrčí činnosti probíhala ve dvou sekcích, a to Ekonomika a management a Vojenské technologie (včetně zdravotnické problematiky). 

Naši učitelé němčiny na prezentaci knihy v Praze

Zástupci vedení a učitelé němčiny Centra jazykové přípravy Univerzity obrany se zúčastnili prezentace knihy „Die Geschichte des Tschechischunterrichts und der tschechischen Militärfachsprache im österreichischen Militär“ (Dějiny vyučování češtiny a českého vojenského odborného jazyka v rakouské armádě) plukovníka Dr. Josefa Ernsta z Jazykového institutu Zemské akademie obrany ve Vídni.

Studenti UO reprezentovali AČR v soutěži Lombardia 2010

„Rychle! Už jsou za námi Francouzi!“ křičí velitel hlídky, která právě běží na stanoviště, kde je úkolem přepad objektu. „Musíme přidat. Ty půjdeš se mnou a vy dva pravou stranou.“ Hlídka se rozděluje a během přesunu k objektu jeden z vojáků šlápne na nastraženou minu, v tom z okna objektu vykoukne nepřítel a střelbou likviduje dalšího člena. „Stala se chyba, že jsme si ve spěchu  pořádně neprohlédli a nepročetli zadání úkolu. Minové pole tam bylo určitě vyznačené!“ rozčilují se unisono členové hlídky při vyhodnocení úkolu.

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme