Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - květen 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - květen 2010

 

Den dětí v „režii“ Univerzity obrany

V sobotu 29. května 2010 dopoledne se uskutečnil v prostorách kasáren Šumavská tradiční „Den dětí v posádce Brno“. Celá akce probíhala pod patronátem Univerzity obrany a ve spolupráci s vojenskými útvary brněnské posádky, Městskou policií Brno i dalšími civilními partnery. Oslavit Den dětí s vojáky přišla tisícovka lidí. 

Centrum uspořádalo kurz vojenského lezení

V druhé polovině května uspořádalo Centrum tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany Kurz vojenského lezení na „cvičných skalách“ Horské služby v Malé Morávce a na skalách Velký Rabštejn nedaleko Šumperka. Kurz byl určen pro příslušníky Armády České republiky a zúčastnili se ho i studenti Univerzity obrany, kteří mají zájem prohloubit a zdokonalit svoje znalosti a dovednosti z oblasti speciální tělesné přípravy.

Kurz generálního štábu na zkušené v Itálii

V rámci výuky 23. kurzu generálního štábu „Jiřího z Poděbrad“ v předmětu „praxe“ navštívili frekventanti tohoto kurzu kariérového vzdělávání na Univerzitě obrany ve dnech 17. až 21. května 2010 vojenské instituce v Neapoli a Římě.

 

Slavnostní ukončení studia v Kurzu třetího věku

V pondělí 24. května 2010 se v klubovém zařízení Univerzity obrany uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů Kurzu třetího věku, který je v rámci programů celoživotního vzdělávání zaměřen na vzdělávání osob v postproduktivním věku v tzv. Univerzitě třetího věku. Z rukou prorektora pro vnější vztahy UO plukovníka Ing. Jaroslava Průchy obdrželo třicet čtyři seniorů osvědčení o absolvování tohoto kurzu na Univerzitě obrany v akademickém roce 2009/2010.

Další studenti srbské Vojenské akademie navštívili ČR

V rámci české pomoci a asistence při reformě vojenského školství Republiky Srbsko navštívila ve dnech 17. až 22. května 2010 Českou republiku další skupina studentů z Vojenské akademie v Bělehradě. Studijní pobyt patnácti studentů vedených pplk. Mladenem Šljivičem v ČR zabezpečovala Univerzita obrany.

Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu

Ve čtvrtek 20. května 2010 se na Univerzitě obrany v Brně uskutečnil již 28. ročník mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Konferenci pořádala Fakulta ekonomiky a managementu zastoupená Katedrou ekonometrie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků.  

 

Odborný seminář k problematice IP telefonie

Ve čtvrtek 20. května 2010 proběhl na Katedře komunikačních a informačních systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany seminář k problematice IP telefonie. Seminář byl součástí čtrnáctidenního kurzu Systémy IP telefonie, který katedra pravidelně pořádá pro příslušníky spojovacího vojska Armády České republiky ve spolupráci se Sekcí komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, Základnou komunikačních a informačních systémů a firmou ATS Telcom Praha a.s. 

Sportovní den rektora na Univerzitě obrany

Ve čtvrtek 20. května 2010 se uskutečnil Sportovního den rektora-velitele Univerzity obrany, který začal shromážděním účastníků na fotbalovém hřišti kasáren Jana Babáka. V roli organizátora bylo Centrum tělesné výchovy a sportu UO a garantem sportovního dne byl zástupce rektora plukovník gšt. Josef Trojan.

 

Vědecká konference studentů FEM 2010

Studentská tvůrčí činnost je jednou z hlavních forem systematické práce s nadanými a talentovanými studenty. Zároveň rozvíjí schopnost studentů samostatně a tvůrčím způsobem řešit odborné problémy, které mimo jiné přispívají k odbornému rozvoji a formování jejich osobnosti. Každoročním vyvrcholením aktivit studentů v této oblasti je uskutečnění vědecké konference. Nejinak tomu bylo i na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

Střelecky úspěšný květen

Reprezentační družstva střelců Univerzity obrany absolvovala v květnu dvě střelecké soutěže. První byl XIV. ročník přeboru ve střelbě ze služební zbraně smíšených tříčlenných družstev pořádaný Okresním ředitelstvím Policie České republiky ze Znojma konaný 14. května 2010 v Prosiměřicích. Druhou byl XXXVI. ročník mezinárodní střelecké soutěže „Pohár osvobození – Liberty Cup 2010“ pořádaný 15. května 2010 ve Vyškově.  

Kurz CZECHMIL 2010 na Univerzitě obrany

Každoročně se v rámci asociace evropských leteckých akademií EUAFA uskuteční řada výměnných pobytů studentů leteckých akademií na institucích zabývajících se vzděláváním a přípravou mladých příslušníků leteckých profesí. Již po třetí se Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany prostřednictvím Katedry letectva zapojila do těchto vzdělávacích aktivit, a to uskutečněním kurzu CZECHMIL.

Cvičení FOURLOG 2010 je u konce

Ve dnech 3. až 15. května 2010 probíhalo mezinárodní logistické cvičení FOURLOG 2010. Jednalo se o společné cvičení vybraných účastníků vojenských vysokých škol České republiky (Univerzita obrany v Brně), Rakouska (Vojenská škola logistiky ve Vídni) a Maďarska (Národní univerzita obrany v Budapešti). 

Skončila sedmá Vědecká konference studentů FVT

Studentská tvůrčí činnost, jako forma dobrovolné zájmové činnosti studentů bakalářských a magisterských studijních programů, má velkou úlohu při rozvíjení schopností samostatného tvůrčího myšlení studentů a při jejich podílu na řešení odborných problémů kateder. Na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany je jí po celý akademický rok věnována patřičná pozornost.

FOURLOG 2010 v Maďarsku

Od 3. května 2010 se studenti Univerzity obrany účastí mezinárodního logistického cvičení FOURLOG 2010. Jedná se o společné cvičení vybraných účastníků vojenských vysokých škol České republiky, Rakouska a Maďarska. První fáze cvičení proběhla na Heeresversorgungsschule ve Vídni a druhá ve Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem v Budapešti. Závěrečná fáze cvičení se nyní odehrává na Univerzitě obrany v Brně.

Vzdělávání profesionálů v​ obranných a bezpečnostních silách

V úterý 11. května 2010 proběhla v prostorách Klubu Univerzity obrany mezinárodní vědecká konference „Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách“. Jednalo se již o její třetí ročník a tradičně ho pořádala Katedra řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

 

Květnové vzpomínání popětašedesáté

K uctění památky obětí druhé světové války se ve čtvrtek 6. května 2010 v kasárnách Univerzity obrany v ulici Šumavská konal pietní akt. Vzpomínkové setkání proběhlo u pomníku padlých a umučených hrdinů 2. odboje. Památce těch, kteří položili životy za naši svobodu, se přišli poklonit představitelé Univerzity obrany a brněnských občanských sdružení a organizací.

 

Jihomoravský kraj uděloval medaile a stuhy

Ve čtvrteční odpoledne 6. května 2010 se brněnské náměstí Svobody stalo místem slavnostního nástupu jednotek Armády České republiky dislokovaných v Jihomoravském kraji. Pořádal ho hejtman Jihomoravského kraje u příležitosti 65. výročí ukončení druhé světové války a 10. výročí vzniku Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Na slavnostním nástupu samozřejmě nechyběla Univerzita obrany.

Křest knih veteránů 2. světové války

Při příležitosti 65. výročí osvobození Československa od nacistické okupace uspořádala Univerzita obrany odpoledne 4. května 2010 slavnostní křest knih veteránů druhé světové války. Křtu dvou knih vzpomínek účastníků druhého odboje byli přítomni samotní autoři publikací, kteří žijí ve Velké Británii a v těchto dnech jsou čestnými hosty květnových oslav konce 2. světové války ve své původní vlasti. 

Kadeti francouzské letecké akademie opět na UO

Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany se letos již potřetí rozhodla přijmout dva studenty francouzské letecké akademie ze Salon de Provence. Studenti leteckých profesí si ve Francii vybírají témata studijních prací, která jsou jim nabízena prostřednictvím partnerských škol. Tyto závěrečné práce pak obhajují jako součást studijního programu.

Univerzita obrany obohatila program Univerzitního Majálesu

V rámci letošního studentského festivalu Majáles se brněnské univerzity sešly u společné prezentace svých činností. Výstava a zábavný program jednotlivých univerzit probíhal od 17. dubna do 2. května v obchodním a společenském centru Galerie Vaňkovka. Akční prezentace Univerzity obrany v první květnovou neděli uzavřela Univerzitní Majáles ve Vaňkovce.

​ 

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme