Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz „Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování“

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz „Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování“

Obdobně jako minulý rok i letos proběhl na Univerzitě obrany kurz Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování. Tento krátkodobý odborný kurz, který byl v gesci Sekce plánování sil MO se konal ve dnech 22. 11. až 10. 12. 2010 a byl pořádaný Katedrou celoživotního vzdělávání FEM. Kurzu se zúčastnilo celkem 14 příslušníků průřezově z celé Armády ČR, a to z některých organizačních složek MO, dále zejména z útvarů a zařízení obou operačních velitelství.

Kurz byl určen zejména pro příslušníky AČR ke splnění odborných požadavků k výkonu služby na systemizovaných místech, v jejichž popisu práce je řešení otázek krizového řízení, bojové pohotovosti, mobilizačního plánování a operační přípravy státního území. Cílem kurzu bylo teoreticky a v nezbytném rozsahu i prakticky připravit účastníky kurzu pro výkon služby na štábních funkcích zaměřených k řešení výše uvedených úkolů.

V průběhu kurzu bylo využito možnosti provedení výuky vyžádanými externími lektory – pracovníky MO na některé úzce specializované přednášky, jako např. problematika NCRS (systém reakce na krize), problematika uvádění do vyšších stupňů bojové pohotovosti a zabezpečení bojové připravenosti a aktuální otázky mobilizační pohotovosti útvarů/zařízení. Byla provedena praktická ukázka u Základny zdravotnického materiálu Bystřice pod Hostýnem, ve které byla podle zpracované dokumentace na rozvinutých mobilizačních pracovištích ukázána činnost při příjmu vojáků v záloze a věcných prostředků z civilních zdrojů.

Předmět Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování byl v jeho závěru ukončen zkouškou. Před zkušební komisí nejlepší znalosti prokázali tito příslušníci kurzu: podpraporčík Pavel Kinc z vojenského zařízení 1337 Týniště nad Orlicí; praporčice Ivana Kvašňovská z vojenského útvaru 4423 Přáslavice a praporčík Jan Sedláček z vojenského zařízení 5309 Plzeň.

 

Autor: pplk. Ing. Milan Žilínek, foto: Mgr. Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme