Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Tradiční svatobarborské veselí 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Tradiční svatobarborské veselí 2010

I svolala patronka všech ohněstrůjců, Barbora svatá řečená, k sobě příslušníky cechu kanonýrského, by oslavili její svátek, konající se vždy pravidelně v předvečer 4 dne měsíce prosince roku toho kterého. Letošní setkání příslušníků cechu kanonýrského a příslušníků cechů kanonýrům poslušným se uskutečnilo již 2 dne měsíce prosince roku tohoto v prostorách klubu univerzitního. 

Je již nepsanou tradicí katedry kanonýrské z dob nedávno minulých, že vždy v rámci oslav svátku patronky všech ohněstrůjců probíhá přijímání holobrádků kanonýrských do slavného a hrdého cechu kanonýrského. Stalo se tak i 2 den měsíce prosince léta páně dvoutisícího desátého v královském městě Brně v prostorech Klubu Univerzity obrany. Ještě než stalo se tak, přijati do stavu rytířského byli dva zasloužilí kanonýři - plukovník v zál. Ing. Mgr. Jiří Rakouský a kapitán v zál. prof. Ing. Jan Kusák, CSc. Oba rytíře pasoval za přísného dohledu svaté Barbory mjr. Ing. Martin Šufajzl, člen Prezidia České a Slovenské obce dělostřelecké Praha.

Za hojné účasti hodnostářů a pamětníků z cechu kanonýrského dále proběhlo představení pokorných učedníků, kteří poté umění své dělem potvrdili a před zrakem Barbory svaté řečené přijati do cechu kanonýrského byli. Oslavě účastni byli páni obrsti, hejtmani, rytmistři, zbrojnošové, učedníci, markytánky i řídnoucí řady bojovníků cechů kanonýrům poslušných.

Vlastnímu pasování holobrádků kanonýrských ovšem předcházely povinnosti hodnostářů Klubu České a slovenské obce dělostřelecké při Univerzitě obrany. Ponejprv to byla výroční zpráva o činnosti klubu v roce 2010, kterou přednesl předseda Klubu ČaSOD plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. Následovala volba předsednictva klubu na další funkční období. Hlasovalo se o jediném návrhu, kterým bylo setrvání současného předsednictva ve funkcích. Tento návrh byl přítomnými členy klubu jednohlasně schválen.

V závěru první části celé akce proběhlo tradiční focení nových perspektivních příslušníků atraktivní dělostřelecké odbornosti (studentů UO), po kterém následovala již tradiční velmi skrovná merenda.

Mezi čestnými hosty, kteří poctili nás svou přítomností, byli brigádní generál v zál. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., plukovník Ing. Jiří Durec, plukovník doc. Ing. Martin Macko, CSc., plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D., plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., zástupci Základny oprav Jaroměř a celá řada dalších.

Autor: major Ing. Martin Šufajzl

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme