Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Management pozemní protivzdušné obrany na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Management pozemní protivzdušné obrany na Univerzitě obrany

Podle plánu přípravy na rok 2010 a požadavku náčelníka protiletadlového raketového vojska AČR proběhl ve dnech 23. a 24. listopadu 2010 jeho metodický den na půdě Katedry systémů PVO Univerzity obrany. Zaměstnání řídil náčelník protiletadlového raketového vojska AČR plukovník Ing. Marek Kalanin a kromě příslušníků katedry se ho zúčastnili představitelé vrcholného managementu vojska jak ze sekce rozvoje druhů sil Ministerstva obrany, velení Společných sil Olomouc, tak protiletadlové raketové brigády Strakonice. Dále byli k řešení specifických technických problémů přizváni kooperanti z podniků Asociace obranného průmyslu: RETIA Pardubice a.s. a divize Vojenského opravárenského podniku 026 Šternberk s.p. – Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín. 

Na programu dvoudenního zaměstnání byly prioritně řešeny okruhy otázek související s implementací systémů velení a řízení do praxe protiletadlového vojska a předpokládané akvizice vedoucí k udržení požadovaných schopností protivzdušné obrany. Jednání druhého dne se soustředilo na ambice protivzdušné obrany v nadcházejícím střednědobém i dlouhodobém horizontu, a to ve světle připravovaných strategických dokumentů (Bílá kniha o obraně, Koncepce rozvoje AČR, Kariérní řád AČR) a střednědobého plánu. Byly využity i poznatky a závěry z velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR, které se konalo v Praze dne 18. listopadu 2010.

Diskuse se samozřejmě nevyhnuly ani aktuálnímu dění ve vojsku, na Univerzitě obrany a v armádě celkově. Tyto aspekty byly rámcově předestřeny ve vystoupení náčelníka vojska a diskuse o nich probíhaly na formální i neformální bázi.

Podstatnými závěry metodického dne bylo stanovení konkrétních termínů přezkoušení propojení automatizovaných systémů velení a řízení vojska protivzdušné obrany i velení Vzdušných sil AČR, koordinace podmínek komunikace systémů velení a řízení s rozdílnými stupni bezpečnostní certifikace, podklady pro rozhodnutí o upgrade komunikačních datových prostředků a další.

Následující jednání příslušníků vojska se předpokládá v polovině prosince 2010 a pak v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy budou dokončeny základní dokumenty pro jeho rozvoj. V mnohem širším a reprezentativnějším měřítku, včetně účasti nejvyšších představitelů Vzdušných sil AČR, odborné veřejnosti a zástupců obranného průmyslu, se opět sejdeme v Brně na 12. ročníku Konference PVO, která se bude konat 20. a 21. dubna 2011.

Text a foto: plk. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme