Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz plánování na strategickém stupni řízení na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz plánování na strategickém stupni řízení na Univerzitě obrany

V pondělí 22. listopadu 2010 byl na Univerzitě obrany oficiálně zahájen první běh připravovaného cyklu Kurzů plánování na strategickém stupni řízení garantovaný Sekcí obrané politiky a strategie ministerstva obrany. Kurz byl zahájen vedoucím Odboru strategického rozvoje SOPS MO Ing. Josefem Múčkou a vedoucím Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany Ing. Pavlem Zůnou, MSS.

     

V rezortu Ministerstva obrany v současné době probíhá implementace nového plánovacího přístupu „Cílově orientovaného plánování a rozpočtování“. 

Cyklus Kurzů plánování na strategickém stupni řízení je připraven a prováděn jako podpora strategické úrovně rozhodování a patří do odborných kurzů poskytovaných Univerzitou obrany jako součást celoživotního vzdělávání.

Univerzita obrany společně se Sekcí obranné politiky a strategie MO připravila cyklus těchto kurzů jako odpověď na rostoucí požadavky složek na přípravu personálu, kterému poskytuje odborné a metodické zázemí pro plánování na strategické úrovni řízení.

V rámci kurzu přednáší odborníci z praxe, kteří mají odpovědnost za jednotlivé subprocesy plánování (tvorba strategického zadání, zpracování střednědobého a ročního plánu a vytvoření rozpočtu). Praktické pohledy jsou doplněny názory odborníků zabývajících se teorií řízení a plánování. Na výuce se tak kromě pracovníků Univerzity obrany a Sekce obranné politiky a strategie MO podílí rovněž specialisté ze Sekce ekonomické MO a Sekce plánování sil MO.

Kurz probíhá do 26. listopadu 2011 pod vedením Ing. Josefa Procházky, Ph.D. a pplk. Ing. Radka Dubce za účasti vybraných příslušníků sekcí a odborů Ministerstva obrany a operačně taktických štábů AČR.

Následující běh tohoto kurzu je připraven v měsíci květnu roku 2010. Bude dále rozvíjet a předávat získané poznatky z realizace cílově orientovaného plánování a rozpočtování v roce 2010, tak aby poskytl získané zkušenosti a rozšířil metodické a odborné znalosti pro zahájení a provedení následujícího plánovacího cyklu v roce 2011.

 

Autor: podplukovník Ing. Radek Dubec, foto kapitán Ing. Roman Hanzlík, Ph.D. 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme