Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Autogramiáda knihy emeritních profesorů Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Autogramiáda knihy emeritních profesorů Univerzity obrany

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 proběhla v knihkupectví Dobrovský v brněnské Galerii Vaňkovka autogramiáda knihy Střelecká a raketová výzbroj letadel, kterou v polovině října vydalo nakladatelství Naše vojsko Praha. Jedná se o druhé přepracované a doplněné vydání knihy stejného názvu z roku 1997. Autoři tohoto vydání jsou emeritní profesoři Univerzity obrany profesor Ing. Lubomír Popelínský, DrSc. a profesor Ing. František Ludvík, DrSc.

     

Autogramiády se zúčastnili významní hosté, především prorektor Univerzity obrany pro vědeckou činnost plukovník doc. Ing. Martin Macko, CSc., proděkan pro vědeckou činnost Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. a vedoucí Katedry zbraní a munice Univerzity obrany plukovník doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. Dále byli účastni další pracovníci Univerzity obrany, zástupci průmyslu – především podniku Prototypa=ZM s.r.o. Brno a ZVI a.s. Vsetín – a další hosté.
Kniha vychází z jejího prvního vydání, v němž problematiku hlavňové výzbroje zpracoval profesor Lubomír Popelínský a problematiku raketové výzbroje Vladimír Kodeš. Ten se však bohužel tohoto druhého vydání již nedočkal. Před několika léty na následky své nemoci zemřel. V tomto místě je vhodné připomenout jeho památku. Byl to dobrý člověk a přítel, jehož zdraví jistě utrpělo i tím, že byl v padesátých létech v tehdejším období politických procesů odsouzen k doživotnímu vězení. Po osmi létech pak byl propuštěn a plně rehabilitován. Vzhledem k jeho úmrtí převzal práce na problematice raketové výzbroje profesor František Ludvík, uznávaný odborník v tomto oboru.

V druhém vydání knihy Střelecká a raketová výzbroj letadel se autoři zaměřili na doplnění informací, které se za těch cca 10 let od psaní prvního vydání objevily a zaslouží si být dány čtenářům k dispozici. Základní myšlenkou bylo zachovat původní znění v maximální míře. Pokud jde o hlavňovou výzbroj, tento zámysl se podařilo splnit. K původním kapitolám 2. a 3. byly zpracovány dvě další kapitoly (4. a 5.), které shrnují novější informace o hlavňové výzbroji. Tím se raketová technika zařadila do 6. kapitoly. V této kapitole nebylo dobře možné postupovat stejně jako u hlavňových zbraní. I když tři podkapitoly byly zachovány, ostatní si vyžádaly nové zpracování.

Rozsah knihy se samozřejmě zvětšil. Zatímco první vydání mělo 285 stran, druhé vydání má 379 stran při poněkud zvětšeném formátu. To také dokladuje rozšířené množství informací, které toto nové vydání čtenáři o letecké výzbroji poskytuje. Lze tedy předpokládat, že kniha bude potěšením a zdrojem informací pro čtenáře zajímající se o vojenské letectvo a vše, co s ním souvisí.

Text: prof. Ing. Lubomír Popelínský, foto: pplk. doc. Ing. Teodor Baláž, CSc.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme