Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Závěry z konference TAKTIKA 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Závěry z konference TAKTIKA 2010

Jednání vojensko-odborné konference „TAKTIKA 2010“ organizované na téma „Taktické činnosti jednotek a malých týmů v soudobých operacích“ se zúčastnilo celkem 81 delegátů, mezi nimiž byli zastoupeni příslušníci Ministerstva obrany ČR, vojenských škol, funkcionáři operačně taktických velitelství, velitelství svazků a útvarů, velitelé a příslušníci jednotek a dalších útvarů a zařízení AČR. Konference se dále zúčastnily tři zahraniční delegace, a to z Polska, Slovenské republiky a Švédska, v celkovém počtu 9 příslušníků

     

Cíle konference v oblasti výměny zkušenosti z procesu přípravy sil a prostředků pozemních sil AČR před jejich nasazením do zahraničních misí a zkušeností z přípravy a řízení taktických činností jednotek a malých týmů v průběhu misí byly naplněny.

Katedra vojenského managementu a taktiky do konce roku 2010 provede analýzu získaných poznatků z jednotlivých vystoupení se záměrem získané poznatky využít k dalšímu zkvalitnění přípravy vojenských profesionálů, včetně zkvalitnění přípravy budoucích velitelů jednotek pozemních sil v rámci výukového procesu na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

Hlavními tématy, která na konferenci zazněla, byly: 

- principy a zkušenosti z vedení soudobých protipovstaleckých operací na území Afghánistánu,

- faktory ovlivňující chování vojáku v soudobých operacích,

- války a příčiny náboženského násilí,

- ženijní podpora úkolových uskupení v operacích,

- systém přípravy vojenských profesionálu AČR u Velitelství výcviku-Vojenské akademie v roce 2011,

- místo a úloha CIMIC/PSYOPS v prostředí vedení protipovstaleckých operací,

- zkušenosti z využití minometů (zapůjčených od U.S. Army) kontingentem AČR v Provinčním rekonstrukčním týmu Logar v misi ISAF na území Afghánistánu,

- zkušenosti z plnění operačního úkolu mobilními pozorovacími týmy v Logaru,

- zkušenosti z plnění operačního úkolu skupinou CIMIC v Logaru,

- zkušenosti z plnění operačního úkolu průzkumným odřadem v Logaru,

- zkušenosti z plnění operačního úkolu týmy EOD/IEDD v Logaru.

 V průběhu konference bylo vytvořeno datové DVD, které obsahovalo plné verze všech vystoupení a přijatých příspěvků do sborníku konference. Datová DVD byly organizátory konference nabídnuty všem účastníkům konference po oficiálním ukončení konference.

Z konference bude vydán v elektronické formě sborník příspěvků a vystoupení, ve kterém budou prezentovány aktuální informace týkající se přípravy a použití sil a prostředků AČR v soudobých a budoucích operacích.

Sborník konference a závěry a doporučení vyplývající z jednání konference budou zaslány na MO ČR k dalšímu využití – zvýrazněny budou zejména návrhy ke zkvalitnění oblastí vybavenosti a přípravy příslušníků AČR vysílaných do zahraničních misí.

 

Autor: pplk. doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme