Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2010“

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2010“

 

Jednání konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2010“ organizované na téma „Rozvoj průzkumu a sledování v jednotkách AČR“ a pořádané koncem října na Univerzitě obrany mělo pracovní a informativní charakter. Konference se zúčastnilo celkem 79 delegátů z 25 armádních součástí, mezi nimiž byli zastoupeni příslušníci Ministerstva obrany ČR, funkcionáři operačně taktických velitelství, velitelství svazků a útvarů, vojenských škol, velitelé jednotek a příslušníci dalších útvarů a zařízení AČR, Univerzity obrany a zahraničního pracoviště SHAPE Mons v Belgii.

     

Záštitu nad konáním konference převzal děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. a odborným gestorem konference byl ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje plukovník gšt. Ing. Ladislav Joukl.

S referáty vystoupilo celkem 22 vystupujících a v diskusi byla přednesena řada vystoupení a doporučení. Přednesená diskusní vystoupení byla přínosná. Účastníci konference si vyměnili názory a zkušenosti z problematiky „Rozvoje průzkumu a sledování v jednotkách AČR“ s důrazem na zjišťování informací a jejich analýzu pro zvýšení účinnosti zpravodajské podpory rozhodovacího procesu velitele.

     

Cíle konference byly stanoveny následovně:

- objasnit možnosti implementace Spojenecké společné doktríny pro průzkum a sledování do podmínek AČR,

- ujednotit pohledy příslušníků průřezové oblasti „Zpravodajské, geografické a hydrometeorologické zabezpečení AČR“ na schopnosti a možnosti rozvoje jednotek průzkumu a senzorů v AČR do roku 2020,

- rozebrat praktické zkušenosti z nasazení jednotek průzkumu, elektronického boje a pasivních systémů v zahraničních operacích,

- využít získané poznatky, doporučení a závěry z jednání konference k dalšímu zkvalitnění    přípravy vojenských profesionálů v rámci výukového procesu na Univerzitě obrany.

První den byl plenární a jednání proběhlo s hlavním cílem objasnit základní směry a úkoly k rozvoji schopností průzkumu a sledování v jednotkách AČR.

Druhý den proběhlo jednání za účasti pozvaných firem a prezentování výsledků jejich činnosti v oblasti zaměřené na  „Nové trendy v oblasti průzkumu a sledování“ (vývoj senzorů, systémů, SW vybavení atd.).

Na základě přednesených příspěvků a diskuse byly  přijaty z jednání konference následující závěry, návrhy a doporučení:

Konference, která byla zaměřena na rozvoj průzkumu a sledování v jednotkách AČR, jednoznačně potvrdila nutnost budování schopností jednotek pozemního průzkumu, elektronického boje, operačně taktického HUMINT, vzdušného průzkumu, včetně průzkumu s využitím bezosádkových průzkumných systémů, s cílem jejich plné integrace do systému ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance). Lze konstatovat, že bez výstavby jednotek se schopností průzkumu a sledování s důrazem na mobilitu a modulární organizační strukturu nelze dosáhnout schopností ISR v AČR. Zvláště jednotky pozemního průzkumu, elektronického boje, operačně taktického HUMINT, vzdušného průzkumu s důrazem na bezosádkové průzkumné systémy a jejich schopnosti musí být chápány jako „základní stavební kameny“ architektury ISR. I přes omezený zdrojový rámec pro nákup vybavení lze integrací jednotlivých druhů průzkumu, jejich vzájemnou kombinací a efektivním plánováním/řízením poskytovat vševojskovému veliteli včasné zpravodajské informace pro podporu jeho rozhodovacího procesu.

Jako příklad směru rozvoje schopností průzkumu a sledování byl prezentován Mobilní Komplet EB, který v sobě sdružuje modularitu a schopnost zabezpečení oblasti EB v Úkolovém uskupení (ÚU)AČR a v současných operacích. Dále komplexně prezentovaná oblast zpravodajství z lidských zdrojů (operačně taktický HUMINT) ukázala směr dalšího možného rozvoje schopností sběru informací pro zpravodajské zabezpečení ÚU prostředku SOJKA III TVM ztratila AČR schopnost pokrýt prostor zpravodajské odpovědnosti vytvářených bÚU vlastními prostředky.  

Jako další směr rozvoje průzkumu a sledování konference poukázala na oblast průzkumu prostředí, kde k plnění úkolu svými schopnostmi přispívají zejména síly a prostředky geografické a hydrometeorologické podpory. Data a informace získané těmito senzory jsou nezbytné pro tvorbu REP (Recognized Environmental Picture) u štábů a zpravodajských orgánů na všech úrovních s cílem jeho další implementace do společného obrazu válčiště.

Autor: pplk. Ing. Milan Podhorec, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme