Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz na téma digitálních přenosových systémů

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz na téma digitálních přenosových systémů

Ve dnech 11. až 22. října 2010 proběhl na Univerzitě obrany kurz „Digitální přenosové systémy“. Pořádala ho Katedra komunikačních a informačních systémů pro spojovací specialisty Armády České republiky. Součástí kurzu byl jednodenní seminář na téma „Transportní síť II“ s širší účastí vedoucích pracovníků oboru komunikačních a informačních systémů a s účastí dalších zájemců o tuto problematiku z vybraných vojenských útvarů a zařízení.  

     

Kurz byl rozdělen na tři části. První část proběhla ve dnech 11. až 15. 10. 2010, v níž se posluchači seznámili se základními okruhy problémů spojených s digitálními přenosovými systémy. Důraz byl položen zejména na základy digitální techniky, optické přenosy, systémy SDH a ATM a na sítě a protokoly LAN a WAN. Posluchači se také seznámili s problematikou radioreléového spojení a se stanicí SRRD8000, která až do letošního května nesla převážnou část provozního zatížení Vojenské stálé spojovací sítě a je nadále využívána pro tvorbu záložních okruhů.   

Druhou částí byl již zmíněný seminář, který se uskutečnil dne 18. 10. 2010 pod vedením docenta Ing. Jiřího Ondrašíka, CSc. Jeho účastníci si vyslechli přednášky na téma zkušeností z provozu transportní sítě II, technologie transportní sítě II, moderní modulační metody, zahájení ukázek moderních technologií, zkušenosti z provozu transportní sítě II, technologie transportní sítě II, technologie WiMAX, MESH atd. Poté následovaly ukázky v prostorách  brněnského pracoviště ATS Telcom Praha.

     

Třetí část kurzu (19. až 21. 10. 2010), probíhala v režii pracovníků ATS přímo v prostorách jejich firmy. Účastníci kurzu se zde seznámili s moderní telekomunikační technikou, nedávno zavedenou v AČR, konkrétně s prostředky Nera a Minilink. Výuka probíhala formou přednášek i praktických ukázek ve speciálních učebnách firmy. Do praktické části se mohli účastníci kurzu přímo zapojit.

V posledním dnu kurzu (22. 10. 2010) proběhl závěrečný seminář. Jeho součástí bylo přezkoušení získaných znalostí formou testu a závěrečná beseda.

Kurzy a semináře telekomunikační techniky pořádá Katedra komunikačních a informačních systémů dlouhodobě, a sice několikrát ročně. Dá se říci, že se staly určitou tradicí a zajímavým místem setkání „vojenských spojařů“. Přispívají k šíření znalostí o nejmodernějších technologiích a o jejich konkrétním zasazení v naší armádě.  

Velkou zásluhu na jejich organizování i na jejich zdárném průběhu má docent Ing. Jiří Ondrašík, CSc. Účast předních představitelů oboru KIS AČR je zárukou aktuálnosti řešených témat. Účast lektorů z firmy ATS Telcom Praha, jejich praktické zkušenosti s výstavbou telekomunikačních systémů ozbrojených složek České republiky i dalších států a jejich aktivní podíl na výuce studentů Univerzity obrany významně přispívá k tradičně vysoké úrovni všech jimi vedených zaměstnání. Vzhledem k tomu, že kurzy a semináře mají kladný ohlas u odborné veřejnosti, bylo by užitečné pořádat je i v budoucnu.

 

Autor: doc. Ing. Miroslav Siska, CSc., foto: doc. Ing. Jiří Ondrašík, CSc.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme