Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti středních odborných škol OOM na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Studenti středních odborných škol OOM na Univerzitě obrany

Minulý týden se uskutečnilo třídenní zaměstnání dvaceti vybraných studentů středních odborných škol ochrany osob a majetku (SOŠ OOM) s cílem seznámit potenciální studenty Univerzity obrany, zejména adepty na nově akreditovaný studijní obor Bezpečnostní management, s podmínkami přijetí na UO, se strukturou a obsahem výuky a výcviku v rámci studia a s možností uplatnění po absolvování UO.

     

Celé dopoledne prvního dne zaměstnání bylo věnováno teorii. Následující dva dny byly věnovány ukázkám vybraných praktických činností ve Vojenském výcvikovém prostoru BŘEZINA u Vyškova. Této části prezentace UO se kromě žáků SOŠ OOM a jednoho instruktora z jedné SOŠ zúčastnilo osm vybraných studentů UO – 3. ročníku studijních modulů velitel průzkumných jednotek a velitel mechanizovaných a tankových jednotek.

V prakticky zaměřeném programu museli žáci SOŠ OOM prokázat základní znalosti v orientování se v terénu bez mapy a s mapou, absolvovali denní i noční přesuny (námětově v nestabilní zóně) bez zátěže i se zátěží, budovali přístřešky pro přežití dvou nocí v terénu a vyzkoušeli si i některé další činnosti potřebné pro přežití v nestabilní zóně.

     

Zajímavý byl i blok překonávání překážek a zátarasů různého charakteru – od kolmé stěny, přes hořící tunel až po několik způsobů překonávání vodní překážky. Nepřátelsky naladěné místní obyvatelstvo bylo žákům SOŠ OOM simulováno činností instruktorů – studentů UO.

Zaměstnání – prezentace UO – splnilo své cíle. Účastníci se třetí den zaměstnání rozjížděli do svých domovů zcela jistě ne dostatečně odpočinuti, pobyt v terénu je přece jenom musel fyzicky, některé i mírně psychicky poznamenat, ale jistě s jasnou představou nakolik je pro ně potenciální studium na UO lákavé a žádoucí a co případně ještě musí „dohnat“, aby uspěli při přijímacích zkouškách a při studiu samotném.

Autor: pplk. doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc., foto: Mgr. Zdeňka Dubová a autor​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme