Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2010

Ve dnech 20. a 21. října 2010 se na Klubu Univerzity obrany sešla třicítka odborníků z oblasti leteckých elektrotechnických systémů na svou již jubilejní 10. mezinárodní vědeckou konferenci „Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel“. Katedra leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany tuto konferenci každoročně úspěšně pořádá s cílem poskytnutí nových odborných informací a výměny zkušeností v oblasti elektrotechnických, strojních, speciálních a zabezpečovacích systémů letecké techniky.

     

Po krátkém úvodu, započala vlastní konference, kde s plenárním příspěvkem vystoupil inženýr Róbert Bréda, PhD., ze spřátelené Katedry avioniky Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích. Druhou vyzvanou přednášku přednesl inženýr Jiří Doubrava z podniku Aero Vodochody a třetí pak inženýr Pavel Pačes z Katedry měření ČVUT Praha. Všechny tři přednášky byly zaměřeny na aplikaci moderních principů zpracování signálů na letecké technice.

V dalších vystoupeních se účastníci konference dozvěděli o nových metodách a postupech při vývoji komunikačních či navigačních systémů, leteckých přístrojů a diagnostiky těchto systémů.

Pracovníci z Mesitu Přístroje a.s., seznámili účastníky konference s novými principy zpracování a kódování hlasu. Kolegové ze Slovenské republiky, ať již ze zmíněné Katedry avioniky z Košic nebo Akademie ozbrojených sil z Liptovského Mikuláše, seznámili účastníky s problematikou nových simulačních metod a její zavádění do výuky. 

 

 

Na dvoudenní konferenci bylo předneseno celkem 22 příspěvků, z konference je vydaný sborník (ISBN 978-80-7231-741-7) a CD (ISBN 978-80-7231-742-4), jejich anotace jsou uvedeny na webu pořádající katedry Leteckých elektrotechnických systémů:

http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fvt/struktura/k206/Stranky/MDS_PSL_2010_CZ.aspx

 

Autor: doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme