Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Předání Ceny rektora Univerzity obrany za vědeckou práci

DOCENDO DISCIMUS

 

Předání Ceny rektora Univerzity obrany za vědeckou práci

Na řádném zasedání Vědecké rady Univerzity obrany dne 20. října 2010 převzal profesor MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., emeritní děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a nyní ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Cenu rektora Univerzity obrany za vědeckou práci v roce 2009. O udělení tohoto prestižního ocenění rozhodla vědecká rada naší školy na svém únorovém jednání.  

     

Profesor Prymula je světově uznávaný odborník v oblasti preventivní medicíny, infekční epidemiologie a zejména v oboru vakcinologie. Je jedním ze zakladatelů odborné společnosti – Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti JEP, které v současné době také předsedá. Svojí odbornou erudicí a profesionálním přístupem se zasadil o rozvoj oboru vakcinologie v celorepublikovém měřítku a propagaci očkování v České republice a celoevropském regionu. Profesor Prymula je každoročně zván na světové konference jako „invited speaker“, kde reprezentuje Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a prezentuje vysokou úroveň vojenské preventivní medicíny.  

Jako prvnímu českému lékaři se podařilo po dlouhých letech české absence publikovat v roce 2006 v prestižním odborném časopise Lancet (IF 23,878). Od té doby opakovaně v tomto časopise publikuje. Jeho poslední publikace v tomto časopise v roce 2009 znamenala průlom v přístupu k užívání antipyretik v souvislosti s očkováním. Výsledkem této publikace je celosvětové přehodnocení užívání léků snižujících horečku před očkováním, které do té doby bylo v řadě zemí zcela běžné a které, jak prokázal, snižuje i imunitní odpověď a možnou ochranu na vlastní očkování. Tato publikace byla vyhlášena za jednu ze tří světových publikací v roce 2009, která ovlivnila klinickou medicínu.

Díky profesoru Prymulovi se jméno Univerzity obrany a Fakulty vojenského zdravotnictví objevovalo na podzim roku 2009 ve všech světových zpravodajských agenturách, včetně vysílání světových televizních stanic. Jeho publikační aktivita se odrazila jenom v roce 2009 celkem ve 120 vědeckých citacích.

Autor: Ing. Milan Hanousek, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme