Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Brněnská nemocnice potřebuje Tvou krev

DOCENDO DISCIMUS

 

Brněnská nemocnice potřebuje Tvou krev

Fakultní nemocnice Brno je největším zařízením transfuzní služby a výrobcem transfuzních přípravků v ČR. Z tohoto důvodu se musí intenzivně věnovat rozšiřování registru dárců krve, jak co do jeho objemu, tak jeho pestrosti. Vzhledem ke svému poslání, speciálním pracovištím a množství prováděných operací se dlouhodobě potýká s nedostatkem krve. S cílem přilákat k dárcovství nové dobrovolníky a zvýšit informovanost mezi veřejností vyhlásil ředitel FN soutěž „O pohár akademické krve“.  

Plukovník Průcha v rozhovoru s MUDr. Ševčíkovou je přesvědčen,
že Univerzita obrany bude horkým favoritem na některé z předních míst. 

 

Soutěž navazuje na úspěšný 1. ročník, kterého se zúčastnily Masarykova a Mendelova univerzita v Brně a který do bran Transfuzního oddělení FN Brno přivedl v loňském roce na dvě stovky dárců, kteří darovali přes 80 litrů krve. Letos se do akce, která bude probíhat po celý akademický rok 2010/2011, může zapojit až na 80.000 studentů všech hlavních brněnských vysokých škol (Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Univerzita obrany, Veterinární a farmaceutická univerzita a Vysoké učení technické).

S cílem odstranit anonymitu velkých celků a přilákat k dárcovství krve konkrétní kolektivy studentů budou v letošním ročníku jednotlivě hodnoceny zúčastněné fakulty. Do soutěže se mohou zapojit všichni řádní studenti v prezenční formě studia, ale vítáni jsou i pedagogičtí pracovníci fakult.

Celkový počet odběrů studentů – dárců krve z jednotlivých fakult bude pak přepočítán ve vztahu k počtu studentů v prezenční formě studia dané fakulty k prvnímu dni letního semestru akademického roku 2010/2011. 

Zástupci brněnských univerzit na tiskové konfrerenci
ve Fakultní nemocnici Brno
MUDr. Lenka Ševčíková, primářka MUDr. Eva Tesařová
a ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

Pohár získá ta fakulta, jejíž studenti budou mít na kontě relativní největší počet odběrů. Po ukončení soutěže bude také z každé vysoké školy vylosován jeden student – dárce krve, který získá knižní poukázku v nominální hodnotě 3.000,- Kč.

Je zřejmé, že v tomto případě není prioritní tuto soutěž vyhrát, ale zapojit se. Velmi důležité je darovat krev v Brně a ne třeba v místě trvalého bydliště. Důvodem je to, že většina nemocnic má krve dostatek, ale v Brně, kde se provádí náročné operace s velkou spotřebou krve, trpí akutním nedostatkem. Například při běžně náročné operaci se spotřebuje během 24 hodin až 30 litrů krve.

 

Veškeré informace naleznete na www.fnbrno.cz/opoharakademickekrve.​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme