Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace vojenských studentů 1. ročníku FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace vojenských studentů 1. ročníku FVT

Dne 1. října 2010 proběhly na Fakultě vojenských technologií tři slavnostní akty imatrikulace studentů bakalářského studia a navazujícího magisterského studia. Imatrikulační slib složilo celkem 297 studentů, mezi nimiž byli i zahraniční studenti.

     

V předsednictvu zasedli děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., zástupce rektora-velitele Univerzity obrany plukovník. gšt. Ing. Josef Trojan, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc., proděkan pro vědeckou činnost  prof. RNDr. Jan Kohout, CSc., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost  plukovník doc. Ing. Miloš Andrle, CSc., a předseda Akademického senátu major Ing. Michal Dub, Ph.D. Jako čestní hosté byli přítomni vedoucí oborových kateder.

Imatrikulační slib přednesli nový studenti podpraporčík Martin Firych, praporčík Bc. Lukáš Perný a Pavel Frank. Poté studenti složili imatrikulační slib na insignii FVT. Imatrikulační listy všem novým studentům předal děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. Děkan ve svém projevu zdůraznil, že ke studiu musí každý již od prvního dne přistupovat zodpovědně a svědomitě. Dále poukázal na složitost studia na Fakultě vojenských technologií, jehož kvalita je zárukou uznání a respektování získaného vzdělání nejen v České republice, ale i v zahraničí, rovněž jako jeho široké uplatnění po skončení studia. 

V závěru děkan Fakulty vojenských technologií jménem svým a jménem celého vědecko-pedagogického sboru fakulty popřál novým členům akademické obce pevné zdraví a především mnoho studijních a tvůrčích úspěchů. Po zaznění vysokoškolské hymny GAUDEAMUS byl imatrikulační akt ukončen.

Autor: Ing. Jan Výloha, foto: Mgr. Zdeňka Dubová, Jiří Pařízek​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme