Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace civilních studentů 1. ročníku FEM

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace civilních studentů 1. ročníku FEM

Ve čtvrtek 30. září 2010 v odpoledních hodinách proběhl slavnostní akt imatrikulace civilních studentů Fakulty ekonomiky a managementu ve studijním programu Ekonomika a management. Imatrikulační slib složilo celkem 145 studentů civilního bakalářského studia. 

     

 V předsednictvu zasedli děkan Fakulty ekonomiky a managementu plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D., místopředseda Akademického senátu FEM praporčík Bc. Ladislav Dudek, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost podplukovník doc. Ing. Petr Čech, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a rozvoj major Ing. Pavel Foltin, Ph.D. a proděkan pro studijní a pedagogickou činnost doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D.

Jako čestní hosté byli přítomni vedoucí oborových kateder. Imatrikulační slib přednesl jménem studentů FEM proděkan pro vnější vztahy a rozvoj major Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Poté studenti složili imatrikulační slib na insignii FEM. Imatrikulační listy všem novým studentům FEM předal děkan FEM plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Děkan FEM ve svém projevu přítomným studentům zdůraznil, že studijní program Ekonomika a management svojí strukturou a obsahem nabízí studijní předměty obecného ekonomicko-manažerského základu a dále předměty aplikované do prostředí řízení zdrojů, respektive do prostředí bezpečnostního systému státu. Právě v rámci aplikovaných předmětů si budou studenti osvojovat odborné znalosti a praktické dovednosti ve zvolených specializacích.

Na závěr svého vystoupení děkan Fakulty ekonomiky a managementu popřál novým členům akademické obce fakulty mnoho studijních úspěchů v jejich započatém studiu. Po zaznění studentské hymny byl imatrikulační akt ukončen.

Autor: Ing. Vladislav Vincenec, Ph.D.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme