Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace vojenských studentů 1. ročníku FEM

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace vojenských studentů 1. ročníku FEM

Ve čtvrtek 30. září 2010 proběhl slavnostní akt imatrikulace vojenských studentů Fakulty ekonomiky a managementu ve studijním programu Ekonomika a management. Imatrikulační slib složilo celkem 104 studentů vojenského bakalářského studia. 

     

V předsednictvu zasedli děkan Fakulty ekonomiky a managementu (FEM) plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D., místopředseda Akademického senátu FEM praporčík Bc. Ladislav Dudek, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost podplukovník doc. Ing. Petr Čech, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a rozvoj major Ing. Pavel Foltin, Ph.D., a proděkan pro studijní a pedagogickou činnost doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D.

Jako čestní hosté byli přítomni vedoucí oborových kateder. Imatrikulační slib přednesl jménem studentů FEM proděkan pro vnější vztahy a rozvoj major Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Poté studenti složili imatrikulační slib na insignii FEM. Imatrikulační listy všem novým studentům předal děkan FEM plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Děkan FEM ve svém projevu přítomným studentům zdůraznil, že studijní program Ekonomika a management svojí strukturou a obsahem reflektuje aktuální požadavky Armády České republiky a odpovídá standardům ekonomických fakult. Studijní program respektuje současné trendy v evropském vzdělávacím prostoru a jeho kvalita je zárukou uznání a respektování získaného vzdělání nejen v České republice, ale i v zahraničí.

V závěru děkan FEM jménem svým a celého vědecko-pedagogického sboru fakulty popřál novým členům akademické obce mnoho studijních a tvůrčích úspěchů. Po zaznění studentské hymny byl imatrikulační akt ukončen.

 

Autor: Ing. Vladislav Vincenec, Ph.D.​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme