Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Děkanové evropských leteckých akademií zasedali na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Děkanové evropských leteckých akademií zasedali na Univerzitě obrany

V pořadí páté setkání děkanů evropských leteckých akademií EUAFA (European Air Force Academies) proběhlo tentokrát poprvé v České republice a to na Univerzitě obrany v Brně. Ze zahraničí bylo přítomno patnáct účastníků z osmi zemí. Jednání, které probíhalo ve dnech 21. až 23. září 2010, zahájil rektor-velitel Univerzity obrany profesor Ing. Rudolf Urban, CSc.  

     

Na programu byla problematika implementace Boloňských dohod v jednotlivých studijních programech účastnických zemí, připravenost pro studium v rámci programu „Vojenský ERASMUS“ a možnosti studia bakalářských a magisterských studijních programů v angličtině.

Každoroční setkávání na úrovni akademií a univerzit si klade za cíl konzultovat a rozšiřovat spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku leteckých odborníků. Z důvodu rozdílnosti vzdělávání v jednotlivých evropských zemích pak bylo rozhodnuto o rozšíření tohoto setkávání i o děkany fakult, které se takovouto problematikou zaobírají. Tím byla zajištěna výměna informací o systémech vzdělávání ve vojenských institucích s leteckou problematikou. 

     

Na těchto pravidelných setkáních zastupuje Českou republiku Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany. Ta se díky svým „leteckým katedrám“ podílí na aktivitách v rámci Evropských leteckých akademií (EUAFA) již několik let. V současné době EUAFA reprezentuje 19 evropských vzdělávacích a výcvikových institucí, (Belgie, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie).

Vedle své odborné části mělo letošní zářijové setkání na programu také pracovní oběd s děkanem Fakulty vojenských technologií plukovníkem prof. Ing. Zdeňkem Vintrem CSc. Toho pak v  průběhu celého jednání zastupoval vedoucí Katedry letectva Fakulty vojenských technologií plukovník gšt. Ing. Miloslav Bauer. Večer pak následovalo přijetí všech účastníků u náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Václava Horáka, který jim představil Jihomoravský kraj. Zmínil se také o spolupráci s plukovníkem Bauerem ve spojitosti s letectvím.

Odpoledne druhého dne bylo setkání věnováno návštěvě Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, konkrétně Haly vzdušných sil, jež je tématicky nejblíže odbornosti účastníků. Po přivítání zástupcem velitele plukovníkem gšt. Ing. Zbyňkem Janečkou si mohli účastníci na vlastní oči prohlédnout zařízení a techniku používané pro výcvik vojáků AČR, včetně posluchačů Univerzity obrany během jejich kurzů ve Vyškově.

Samozřejmě, že v programu poznávání České republiky a Jihomoravského kraje nesměla chybět ani návštěva bojiště známé bitvy tří císařů u Slavkova zakončená společnou večeří na Staré poště.

 

Autor: plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Mgr. Zdeňka Dubová

Foto: Mgr. Zdeňka Dubová a Ing. Stanislav Poráň

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme