Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Síly podpory uzavřely s Univerzitou obrany dohodu

DOCENDO DISCIMUS

 

Síly podpory uzavřely s Univerzitou obrany dohodu

Užší spolupráce mezi velitelstvím sil podpory a Univerzitou obrany byla stvrzena podpisem smlouvy velitelem sil podpory brigádním generálem Jaroslavem Kociánem a rektorem univerzity brigádním generálem v záloze Rudolfem Urbanem za přítomnosti zástupce náčelníka Generálního štábu brigádního generála Miroslava Žižky.

     

Spolupráce by měla spočívat zejména v aktivní výměně nových znalostí a zkušeností mezi jednotlivými odborníky. Pro obě strany by smlouva měla být velmi přínosná. Měla by nejen zkvalitnit přípravu posluchačů Univerzity obrany, ale také podpořit profesionální rozvoj štábů operačního velitelství a Univerzity obrany, a to především v oblasti krizového řízení a logistické a zdravotnické podpory.

Síly podpory se například zavázaly k aktivní pomoci při aktualizaci učebních materiálů a k provádění odborného dohledu nad jejich efektivností a kvalitou výuky. Také odborníci sil podpory připraví řadu odborných vystoupení a přednášek a předají své zkušeností ze zahraničních operací. Naopak Univerzita obrany například nabídla pro příslušníky sil podpory možnost využití ke vzdělávání nového simulátoru pro přípravu krizových štábů a učebně výcvikové základny Fakulty vojenského zdravotnictví. Obě strany budou společně organizovat konference a semináře s odbornou tématikou.

Velitel sil podpory považuje za velice důležité, aby se odborníci sil podpory s dlouholetou praxí podíleli na přípravě budoucích profesionálů armády a chce touto smlouvou udělit vzájemné spolupráci patřičnou vážnost. Představil rektorovi univerzity hlavní funkcionáře stěžejních oblastí jakožto „garanty“ jednotlivých odborností.

Rektor Univerzity obrany považuje aktivní spolupráci mezi teorií a praxí za nezbytnou. „Tato smlouva je jen potvrzením toho, že aktivní spolupráce mezi silami podpory a školou již reálně funguje, aktivně spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a doplňujeme. Tato smlouva má však konkretizovat některé detaily o konkrétním vstupu představitelů sil podpory například do zkouškového a konzultačního procesu.“

 

Autor: kapitánka Marcela Jandová, velitelství sil podpory​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme