Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz vyšších důstojníků opět otevřen

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz vyšších důstojníků opět otevřen

Po roční přestávce byl na Univerzitě obrany dne 1. září 2010 zahájen další běh Kurzu vyšších důstojníků, který ve spolupráci s ostatními pracovišti školy, útvary a zařízeními resortu obrany pořádá Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

     

Kurz vyšších důstojníků je kariérovým kurzem, který je určen pro všechny odbornosti. Jeho cílem je příprava vybraných důstojníků na výkon středních velitelských, středních řídících a vyšších štábních funkcí (prapor, brigáda, GŠ, MO) s plánovanou hodností major a podplukovník.

Do kurzu pořádaného v akademickém roce 2010/2011 nastoupilo 28 frekventantů. Ti v průběhu následujících měsíců absolvují intenzivní studium zaměřené na získání nebo rozšíření vědomostí a dovedností v oblastech bezpečnostní politiky, vojenské strategie, operačního umění, taktiky, velení a řízení, podpory a zabezpečení činnosti vojsk, použití druhů vojsk v operacích a využívání moderních metod řízení.

     

Kurz zahájil na slavnostním shromáždění frekventantů a příslušníků kateder podílejících se na výuce vedoucí Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Ing. Pavel Zůna, MSS, který účastníky kurzu přivítal jménem vedení univerzity i fakulty. Ve svém vystoupení informoval o aktuálně probíhajících změnách v systému celoživotního vzdělávání a roli katedry při jeho zajišťování v rámci resortu obrany. Po představení pracovníků katedry odpovědných za organizaci kurzu se ujal slova vedoucí vědecký pracovník katedry pplk. gšt. ing. Ivo Pikner, Ph.D., který frekventanty stručně seznámil s cíly a plány studia a organizačními záležitostmi.

Nově otevřený kurz je oproti minulým běhům výrazně inovován. Došlo k úpravě jeho délky na sedm měsíců, k restrukturalizaci obsahu, předmětové skladby i organizace výuky. Ve srovnání s minulostí je kladen větší důraz na praktickou využitelnost předávaných poznatků s ohledem na zastávané a předpokládané funkce absolventů, výrazně se zvyšují nároky na studijní výkon frekventantů, rozsah a kvalitu jejich individuální i skupinové přípravy. V průběhu studia absolvují účastníci kurzu předměty Použití vojsk v operacích, Velení a řízení, Výstavba a rozvoj ozbrojených sil, Bezpečnostní a obranná politika. Součástí kurzu je rovněž předmět Praxe, v jehož rámci frekventanti navštíví a budou moci se seznámit s činností a úkoly vybraných útvarů a zařízení Armády České republiky a resortu Ministerstva obrany. Integrální součástí výuky je také průřezové cvičení probíhající v průběhu celého kurzu, které bude zakončeno v březnu příštího roku cvičením CAX  na Centru simulačních a trenažérových technologií.

  

Autor: PhDr. Libor Frank, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme