Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz velitelů družstev ve Vyškově

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz velitelů družstev ve Vyškově

Od 9. srpna 2010 probíhá v kasárnách Vyškov a ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina Kurz velitelů družstev pro první ročníky Fakulty vojenských technologií, Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Studenty zde čeká téměř dvouměsíční výcvik, který bude zaměřen nejen na prohlubování dříve získaných znalostí z kurzu základní přípravy, ale i na zvyšování tělesné zdatnosti.

     

Výuka probíhá nejen na učebnách, kde studenti získávají teoretické znalosti, ale i v terénu, kde si vše prakticky zkusí. Mezi takovéto předměty patří střelecká příprava, v níž si jednotlivci vyzkouší střelbu z útočné pušky (samopalu) vz. 58. Dále se jedná o taktickou přípravu či topografickou přípravu, která se bude procvičovat i v noci, a nácvik ochrany před zbraněmi hromadného ničení. Samozřejmě nechybí tělesná příprava, ve které účastníci tohoto kurzu zdolávají překážkovou dráhu NATO, procvičují boj zblízka a zrychlené přesuny.
Za spíše teoretické předměty můžeme považovat psychologii, vojenské dějiny, zdravotnickou přípravu, logistiku, vedené lidí, technickou přípravu, pedagogiku a komunikační a informační technologie. Součástí kurzu je absolvování týdenního nepřetržitého výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Aby studenti získali kód 02, neboli úspěšně tento výcvik absolvovali, čekají je na konci kurzu závěrečné zkoušky. 

     

„Myslím si, že pro budoucí kariéru je to určitě velice důležitý kurz, neboť se zde můžeme seznámit s prací velitelů jednotek. Jsem rád, že to není forma nepřetržitého vojenského výcviku, jako byl kurz základní přípravy. A dovolím si jednu radu: Nepodceňujte tělesnou přípravu! Osobně se těším na „srubák“, vyzkouším si zde plno věcí v praxi“, říká jeden z budoucích studentů druhého ročníku podpraporčík Pavel Olšar.

Autor: pprap. Jiřina Polcrová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme