Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní udělení akademických titulů

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní udělení akademických titulů

Poslední pátek letošního července patřil na Univerzitě obrany k významným dnům. V průběhu slavnostního shromáždění, které se uskutečnilo v brněnském Mahenově divadle, absolventi bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty vojenských technologií UO a Fakulty ekonomiky a managementu UO složili absolventský slib a převzali diplomy dokládající dosažení vysokoškolského vzdělání a získání akademického titulu bakalář či inženýr.

 

     

 

Slavnostním ukončením vysokoškolského studia nejprve prošli absolventi Fakulty vojenských technologií UO. Celkem 160 absolventů této fakulty převzalo diplomy z rukou děkana plukovníka prof. Ing. Zdeňka Vintra, CSc. Mezi promovanými byli také výteční studenti fakulty nadpraporčík Ing. Karel Dudek, nadpraporčík Ing. Zdeněk Chládek, praporčík Bc. Lukáš Perný a praporčík Bc. Jakub Zouhar, kteří předtím na vyřazení obdrželi věcný dar ministra obrany ČR, a nadpraporčík Ing. Martin Kaczur, nadpraporčík Ing. Filip Onderka, nadpraporčík Ing. Andrej Hyll, praporčice Bc. Zuzana Hrazdírová, nadpraporčík Ing. Štěpán Král, poručice Ing. Lucie Kohoutková a nadporučice Ing. Lenka Kyšková, kteří byli zase odměněni rektorem-velitelem Univerzity obrany. Dále čtrnáct absolventů s červeným diplomem převzalo Cenu děkana FVT.

 

     

 

„Cesta sem na pódium Mahenova divadla nebyla pro naše absolventy jednoduchá. Byla spojena s léty studijního úsilí, skládáním nelehkých zkoušek a překonáváním překážek v rámci plnění studijních povinností. Proto dnes zde stojí jen ti, kteří šli za svým cílem skutečně houževnatě a zodpovědně. … Věřím, že jste se během studií mnohému naučili a že si tedy z fakulty odnesete něco víc než jen diplomy. Mám na mysli jak hluboké znalosti z oborů, které byly předmětem vašeho studia, tak i schopnosti získané poznatky prakticky uplatňovat,“ uvedl na adresu absolventů děkan Fakulty vojenských technologií plukovník Zdeněk Vintr.

Promoční akt v Mahenově divadle pokračoval odpoledním slavnostním shromážděním akademické obce Fakulty ekonomiky a managementu UO. Na něm bylo promováno 149 absolventů vojenského a civilního studia. Diplomy absolventům předával děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D.

 

     

 

„Pro převážnou většinu z vás se dnešním dnem završují léta studentská a nastupujete školu nejtěžší, školu života. Skutečnost, že se stáváte absolventy Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, znamená, že většina z vás bude působit ve prospěch zajišťování klíčových hodnot naší společnosti – její obrany a bezpečnosti. Proto je vaše budoucnost neoddělitelně spjata s budoucností našeho státu,“ řekl mimo jiné k absolventům FEM plukovník Vladan Holcner.

Děkan fakulty ve svém projevu vzpomněl i přítomné rodiče a příbuzné letošních absolventů. „Nezapomeňme však na ty, kteří vás na cestě vaším studiem provázeli především. Jedná se o vaše rodiče, prarodiče, partnery a partnerky a další, kteří vás po celou dobu studia podporovali, ať již materiálně nebo morálně. Vám, blízcí našich absolventů, patří jejich poděkování a vděk. Proto dnešní den náleží nejen našim absolventům, ale i vám jako den, kdy investice do vašich blízkých došla naplnění a vytvořila pro ně předpoklady slibné budoucnosti,“ podotkl plukovník Holcner.

 

     

 

Mezi promovanými absolventy fakulty byli také nejlepší studenti ocenění ministrem obrany ČR – poručík Bc. Petr Císař, poručice Ing. Michaela Čuříková, poručice Ing. Kateřina Rostásová a výtečné studentky odměněné rektorem-velitelem UO – poručice Ing. Hana Káňová, poručice Ing. Kamila Zavadilová a praporčice Bc. Gabriela Kaplanová.

 

  Fotogalerie - FEM     Fotogalerie - FVT

 

Autor: Pavel Pazdera, foto: autor a Zdeňka Dubová

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme