Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení studentů Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vyřazení studentů Univerzity obrany

Již pošesté v historii Univerzity obrany byli slavnostně vyřazeni absolventi vojenského vysokoškolského studia.  Dnem „D“ byl pro ně pátek 30. července 2010, kdy se v kasárnách na ulici Šumavské kromě končících studentů sešlo také vedení školy, významní hosté, rodiče, přátele a známí studentů.  

 

     

 

Slavnostnímu aktu vyřazení absolventů univerzity byli přítomni ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra, senátor Parlamentu ČR prof. Miloš Janeček, náměstek ministra obrany Ing. Michael Hrbata a zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Josef Bečvář. Pozvání na vyřazení dále přijali ředitelé sekcí a odborů Ministerstva obrany a další významní představitelé resortu obrany, představitelé vojenských univerzit ze zahraničí, vojenští přidělenci států NATO, představitelé státní správy a místní samosprávy a delegace partnerských občanských sdružení.

Po společné přehlídce nastoupených jednotek promluvil ministr obrany Alexandr Vondra, který ve svém projevu mimo jiné hovořil o složité finanční situaci v resortu obrany a o nutnosti zvýšit důvěru veřejnosti v armádu: „Ministerstvo obrany nesmí mít pověst organizace, kde se krade a loupí,“ podotkl. Na adresu absolventů Univerzity obrany řekl: „Obrana země, účast na zahraničních mírových misích, pomoc občanům při katastrofách a živelných pohromách, to jsou základní úkoly a povinnosti vás vojáků. Nejen já proto očekávám, že vaše další působení v Armádě České republiky přispěje jak k jejímu lepšímu obrazu v očích veřejnosti, tak k naplnění vašich osobních a profesionálních cílů.“ 

Se svou zdravicí vystoupil také zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Josef Bečvář.

 

     

 

K novým absolventům Univerzity obrany, kteří slavnostním vyřazením proťali symbolickou cílovou pásku svého tří, respektive pětiletého studia, promluvil také rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.: „Vážení absolventi, je nutné, abyste svou profesi brali zcela vážně, to znamená v celospolečenském i mezinárodním měřítku. Uniforma a vojenská hodnost jsou atributy státnosti, cti, odvahy, věrnosti a poctivé práce. Věřím, že pokud si tento přístup vštípíte do paměti a pak promítnete do své praktické činnosti, budete svým okolím ctěni a respektováni. Spolehnout se na vás bude moci jak velení armády, tak občané naší země. Hrdá na vás pak bude i vaše Alma mater, vaši učitelé a velitelé, kteří vás připravovali.“

Po projevech proběhl slavnostní akt vyřazení a to prostřednictvím nejlepšího absolventa Univerzity obrany nadpraporčíka Ing. Martina Kaczura, kterého rektor-velitel „pasoval“ univerzitním mečem před bojovým praporem školy.   

 

     

 

V tomto akademickém roce bylo vyřazeno 194 absolventů vojenského prezenčního bakalářského studia. Univerzitu obrany absolvovalo celkem 317 vojenského typu studia a 27 absolventů civilního typu studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Sedm výtečných absolventů UO obdrželo věcný dar ministra obrany ČR. Deset nejlepších studentů bylo odměněno rektorem-velitelem UO formou peněžního daru. Nejlepší student specializace pozemních sil převzal cenu náčelníka Generálního štábu pozemních sil Španělska, kterou předal přidělenec obrany Španělského království plukovník Eduardo Palomo. Nejlepší student letecké specializace obdržel cenu velitele francouzské letecké akademie v Salon de Provence, kterou předal přidělenec obrany Francie podplukovník Bruno Bucherie.

Poručice Kateřina Rostásová, která obdržela cenu náčelníka Generálního štábu pozemních sil Španělska, po ceremoniálu skromně řekla: „Vážím si toho, že jsem byla oceněna zrovna já, i když si myslím, že si to zasloužili i jiní z mého ročníku.“ Na otázku, jaké jsou její pocity, když uzavírá svou studijní kapitolu na Univerzitě obrany, odpověděla: „Mám pocit nostalgie, ale zároveň se těším na to, co mě čeká. Na těch pět let, které jsem strávila na této škole, budu ráda vzpomínat.“ 

 

     

 

Ceremoniální část vyřazení byla ukončena slavnostním pochodem a průletem letounů vzdušných sil nad prostorem kasáren. Tradiční hromadné vyhození čepic absolventů do vzduchu symbolizovalo radost z úspěšného ukončení studia na Univerzitě obrany. Za zvuků vojenské hudby pak už následovaly gratulace příbuzných a přátel absolventů, které nyní čeká nová etapa života.

Nejvýznamnější den pro absolventy vojenského a civilního studia Univerzity obrany poté pokračoval akademickou částí – slavnostní promocí. Promoce absolventů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií se uskutečnila v prostorách Mahenova divadla na Malinovského náměstí v Brně.

 

  Krátké video z vyřazení absolventů (3 min.)    Fotogalerie

 

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme