Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vyvrcholení studia na Katedře systémů PVO

DOCENDO DISCIMUS

 

Vyvrcholení studia na Katedře systémů PVO

Každoroční sklizeň výsledků několikaleté práce studentů a vědecko-pedagogického sboru Katedry systémů protivzdušné obrany Fakulty vojenských technologií vyvrcholila ve dnech 12. až 14. července 2010 absolvováním státních závěrečných zkoušek. Katedru tento akademický rok opouští studenti jak bakalářského, tak magisterského studia a to v obou formách denního i kombinovaného studia. Končící studenti byli profilování v obou modulech – tedy systémy velení a řízení a technické zabezpečení systémů velení a řízení v protivzdušné obraně.

     

Po odevzdání závěrečných prací a jejich recenzích bylo zřejmé, že drtivá většina uchazečů o akademický titul se vypořádala se zadanými problémy úspěšně a že pokud závažně „nezaváhají“ při obhajobách, budou výsledky jejich několikaměsíční usilovné práce státní zkušební komisí akceptovány.

Za významné pozitivum lze považovat fakt, že témata většiny závěrečných prací byla směřována přímo do oblasti praktické aplikace ve Vzdušných silách AČR a studenti je takto i rozpracovali. Kromě teoretických analýz bojových možností a použití prostředků pozemní protivzdušné obrany při soudobých způsobech vedení operací byly aplikovány poznatky kybernetiky a mechatroniky, jež tvoří teoretická východiska studijního oboru katedry.

Není bez zajímavosti, že právě analýzy a nalezená východiska byly ověřovány na katedrálním simulačním prostředí MAK Techlogies, přičemž tento moderní způsob evaluace výsledků ukázal jak na doposud neověřené (a dlužno říci i mnohdy netušené) možnosti tohoto nástroje, tak i na jeho slabiny. Ať už se jednalo o simulace procesů navádění protiletadlových raket, manévru jednotkami protivzdušné obrany v terénu, nebo logistickou podporu protiletadlového segmentu sil rychlé reakce.

     

Práce studentů v řadě případů odhalily, kam by mělo v budoucnu směřovat úsilí v rozvoji simulací bojového použití prostředků protivzdušné obrany. Nalezené možnosti, slabiny i perspektivní směry rozvoje simulací byly podchyceny a budou jednak základem pro další práce studentů na katedře, jednak podnětem pro upgrade prostředí předaný dodavateli. Tím bude vytvořen předpoklad pro zkvalitnění nejen budoucích závěrečných prací studentů, ale i vědecké práce katedry v oblasti tvorby simulačního prostředí vzdušných sil jako celku.

Před státními zkušebními komisemi obhajovalo své závěrečné diplomové, resp. bakalářské práce, a odpovídalo na otázky závěrečných zkoušek celkem 14 studentů nadstavbového magisterského studia a 4 studenti bakalářského studia. Ve výsledném hodnocení bylo 10 studentů hodnoceno výtečně, 6 velmi dobře a 2 dobře. To svědčí nejen o kvalitě přípravy uchazečů, ale i o poctivé a nelehké práci státních zkušebních komisí katedry, kterým bych chtěl i touto cestou poděkovat. Své uspokojení s průběhem státních závěrečných zkoušek vyjádřil i děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., který se části obhajob a odpovědí zúčastnil v úterý 13. července.

Nezbývá, než úspěšným studentům – nyní již téměř čerstvým absolventům Univerzity obrany popřát mnoho úspěchů v další vojenské kariéře, a to ať již u útvarů Vzdušných sil AČR, či nastávajícím bakalářům, kteří budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Autor: plk. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D. ​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme