Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení absolventů nejvyššího kariérového kurzu

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vyřazení absolventů nejvyššího kariérového kurzu

Nová radnice města Brna se stala ve čtvrtek 24. června 2010 dějištěm slavnostního vyřazení absolventů 23. kurzu Generálního štábu. Osvědčení o absolvování nejvyššího resortního vzdělání převzal jeden generála a sedm vyšších důstojníků. Doklad o absolutoriu čerstvým absolventům předali rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban, náměstek ministra obrany František Padělek a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek.

     

Odbornou přípravu posluchačů v desetiměsíčním kurzu Generálního štábu garantuje Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků.

Slavnostního ukončení studia v 23. kurzu Generálního štábu „krále Jiřího z Poděbrad“  se dále zúčastnili ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Ondrej Páleník, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generál Miroslav Žižka, velitel sil podpory brigádní generál Jaroslav Kocián, náčelník štábu velitelství společných sil plukovník gšt. Bedřich Vaculík a další členové akademické obce UO i rodinní příslušníci absolventů.  

     

S úvodním projevem vystoupil rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban, který na adresu absolventů řekl: „Jsem přesvědčen, že odcházíte ke svým útvarům, zařízením a složkám AČR s mnohem vyšším teoretickým a metodologickým aparátem, než se kterým jste sem přišli. Při obhajobách závěrečných prací a závěrečných zkouškách jste prokázali dobré znalosti, za což vám všem patří uznání. Nechť je vám absolvovaný kurz stimulem a výzvou pro další vzdělávání a celkový rozvoj vaší osobnosti.“

Součástí programu slavnostního vyřazení absolventů tohoto kariérového kurzů bylo také ocenění absolventů. Za dosahování výborných studijních výsledků a za aktivní přístup k plnění studijních povinností v průběhu studia věcný dar náčelníka Generálního štábu AČR obdržel plukovník gšt. Július Kováčik, cenu rektora-velitele UO získal plukovník gšt. Zoltán Bubeník, věcný dar velitele společných sil převzal plukovník gšt. Ivan Čech a velitele sil podpory plukovník gšt. Vladimír Pešek. 

     

 

K absolventům přednesl svůj krátký projev také armádní generál Vlastimil Picek. „Cílem vašeho kurzu byla příprava vysoce kvalifikovaného důstojníka-manažera se všeobecným rozhledem, tvůrčím myšlením a schopnostmi umět se orientovat a hlavně rozhodovat v současném politicko-vojenském domácím i mezinárodního prostředí. Víme všichni, že žijeme v hektické době světové ekonomické krize, která postihuje samozřejmě i naší republiku, a že nás čekají nelehké časy plné nových a náročných úkolů. Jsme tu od toho, abychom vše zvládli a poctivě si poradili i v rámci stále se krátících finančních prostředků,“ řekl mimo jiné náčelník Generálního štábu AČR. Na závěr všem popřál hodně elánu do další práce u útvarů české armády.

 

  Video: Slavnostní vyřazení absolventů KGŠ

 

Autor: Dr. Pavel Pazdera, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme