Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference na téma „Bezpečnost světa a domoviny“

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference na téma „Bezpečnost světa a domoviny“

Ve dnech 16. a 17. června 2010 proběhl na brněnském výstavišti již 6. ročník mezinárodní konference „Krizový management“ na téma „Bezpečnost světa a domoviny“, kterou Univerzita obrany organizuje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky jednou za dva roky. Hlavními tématy byla bezpečnost – bezpečný domov, ochrana obyvatelstva, bezpečnostní věda, vyrozumění a varování a krizové plánování.  

     

Konference, nad kterou převzali záštitu rektor-velitel Univerzity obrany, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a předseda Správy státních hmotných rezerv ČR, se zúčastnilo 135 účastníků, přičemž 34 z nich bylo ze šesti evropských zemí – Rumunska, Maďarska, Slovenska, Belgie, Bulharska a San Marina. Podle slov hlavního manažera konference, docenta Ing. Rudolfa Horáka, CSc., z Katedry ochrany obyvatelstva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, zde zazněly desítky zajímavých příspěvků a už dnes se rýsují nové náměty na příští ročník.

K zajímavým vystoupením letošního ročníku patřily například příspěvky Ing. Ladislava Zabó na téma činnosti správy státních hmotných rezerv v následujících letech, ředitele Civilního nouzového plánování NATO Carstena Fausbolla o možnostech spolupráce jednotlivých členských zemí a podpoře operací v zahraničí, Mgr. Oldřicha Krulíka, Ph.D., z Policejní akademie v Praze na téma koncepty „veřejné bdělosti“ v Evropské unii, Ing. Davida Ruppa z GEOtest Brno na téma eliminace vlivu podzemních staveb, Ing. Ivana Beneše z firmy CITYPLAN Praha na téma Ostrovy života – inteligentní a bezpečné místo řešící zkolabování dopravního systému města.

     

S odezvou se setkaly rovněž příspěvky profesora Reinharda Fosmeiera z Mezinárodní akademie věd v San Marinu na téma havarijní selhání počítačových aplikací, docenta Ing. Karla Burdy z Vysokého učení technického v Brně na téma výzkum a vývoj technologie multifunkčního systému pro varování a vyrozumění obyvatelstva, docenta Ing. Ladislava Nováka, PhD., z Fakulty speciálního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině na téma předpověď vzniku krizových jevů při nedostatku statistických údajů apod. 

Všechny zaslané příspěvky jsou publikovány ve sborníku z konference (abstrakty v češtině a angličtině v písemné formě) a v úplném rozsahu na CD nosiči. Odbornou, společenskou a konzultativní úlohu také splnil společenský večer s podporou Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ a různých gastronomických specialit. Účastníci hodnotili konferenci jako přínosnou a vyjadřovali podporu pro její pokračování v budoucnosti.

 

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová, foto: doc. Ing. Rudolf Horák, CSc. ​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme