Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vyšlo nové číslo časopisu Obrana a strategie

DOCENDO DISCIMUS

 

Vyšlo nové číslo časopisu Obrana a strategie

Dne 15. června 2010 vyšlo první letošní číslo recenzovaného časopisu Obrana a strategie, který je vydáván již od roku 2001 a zaměřuje se na bezpečnostní a strategická studia, vojenství, mezinárodní vztahy a další související témata. Je vydáván Univerzitou obrany ve spolupráci s partnery z civilních univerzit a dalších renomovaných odborných pracovišť z České republiky i ze zahraničí.

Časopis je určen přispěvatelům a čtenářům profesně se zabývajícím oblastí bezpečnosti a obrany: příslušníkům ozbrojených sil, bezpečnostním expertům, akademickým pracovníkům i studentům relevantních oborů a dalším zájemcům z řad české i mezinárodní bezpečnostní komunity.

Cílem vydávání časopisu je poskytnutí prostoru pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků domácí i zahraniční provenience z oblasti bezpečnostních a strategických studií, vytvoření kanálu pro větší vzájemnou informovanost a komunikaci mezi armádním prostředím a civilní bezpečnostní komunitou a kultivace odborné debaty nad tématy spojenými s obranou a bezpečností.

Co naleznete v aktuálním čísle časopisu? Jaromír Zůna se ve svém článku věnuje kritické politické a vojenské analýze koncepcí EBO a EBAO a jejich postupnému nahrazování v rámci NATO novou koncepcí založené na komplexním přístupu k řešení krizí. V tomto směru autor formuluje i řadu doporučení pro Armádu České republiky. Dosavadní vývoj Evropské obranné agentury a naplňování jejího Strategického rámce rekapituluje Vilém Kolín. Hodnotí dosažené výsledky, úspěchy i neúspěchy agentury a rovněž nastiňuje nejdůležitější výzvy, s nimiž se bude muset EDA v nejbližších letech vyrovnat. Petr Zeman se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku zpravodajského cyklu a jeho ohodnocení jako možného nosného konceptu využitelného v činnosti civilních i vojenských zpravodajských služeb. Ke stále aktuální problematice postkonfliktní stabilizace Iráku se vrací dvojice autorů, Eva Duřpektová a Zdeněk Kříž, kteří se ve svém kritickém příspěvku zaměřili na zásady spravedlivého vedení války – jus in bello – v operaci Irácká svoboda. Sérii recenzovaných článků uzavírá příspěvek Jany Honkové a Petra Suchého, který reaguje na aktuální mezinárodní situaci, a který se zabývá rolí jaderného odstrašování a konceptu vzájemně zaručeného zničení v současných vztazích mezi USA a Ruskou federací.

V části Volná tribuna je možné se seznámit s příspěvkem Josefa Smolíka, který se ve svém textu pokusil iniciovat kritickou diskusi nad možnými úskalími při posuzování extremistické symboliky v prostředí Armády České republiky a rovněž shrnuje poznatky a legislativní opatření týkající se boje proti projevům politického extremismu v ozbrojených silách. Číslo již tradičně uzavírají recenze na aktuální odborné knižní publikace.

Kompletní obsah časopisu je k dispozici na adrese www.defenceandstrategy.eu nebo v části Aktuality / Odborné časopisy.

Autor: PhDr. Libor Frank, Ph.D.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme