Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jak dál v Military Erasmu?

DOCENDO DISCIMUS

 

Jak dál v Military Erasmu?

 

Pracovní schůzka skupiny LoD7, která byla ustanovena během českého předsednictví EU k řešení otázek mezinárodní spolupráce při přípravě mladých důstojníků zemí NATO, jejímž řízením byla pověřena Česká republika a předsedou ustanoven prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Ing. Jaroslav Průcha, se uskutečnila v úterý 8. června 2010 na půdě Univerzity obrany. Zúčastnily se jí státy, které jsou držiteli Erasmus University Charter, nezbytného dokumentu pro realizaci výměn studentů na platformě Erasmus.

     

Jednání se zúčastnili zástupci šesti vojenských škol z pěti států včetně hostitelské České republiky. Polsko bylo zastoupeno dvěma školami – Národní univerzita obrany Varšava a Polská námořní akademie Gdyně, po jedné pak Maďarsko (Národní univerzita obrany Zrínyi Miklós), Belgie (Královská vojenská akademie) a Švédsko (Vysoká škola národní obrany).

Jednání bylo ryze pracovní – účastníci představili svou nabídku předmětů v angličtině, které je možno využít pro mezinárodní výměnu studentů. Rektor Univerzity obrany Brno prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., zdůraznil, že při přípravě a vlastní realizaci zahraničních pobytů studentů je rozhodujícím faktorem pouze obsah nabízených předmětů a jejich využitelnost pro naplnění profilu budoucího absolventa, bez ohledu na to, zda se jedná o civilního nebo vojenského studenta. Stejně také není podstatné, zda se jedná o předmět primárně určený vojenským nebo civilním studentům.

     

Jednání poukázalo na společné problémy zúčastněných zemí, jako je financování a skutečnost, že se nedaří naplnit plán vysílání studentů do zahraničí. První z problémů, byť je společný, musí být řešen na národních úrovních, druhý však viděl rektor Rudolf Urban řešitelný tím, že se pracovní skupina bude scházet každoročně v polovině února, tedy v době, kdy jsou plány vysílání studentů na školách již zpracovány, ale ještě před jejich odesláním do Národní agentury pro evropské programy (NAEP). Jejich vzájemné sladění by tak mohlo přispět k jejich zreálnění a tedy i vyšší pravděpodobnosti jejich následného plnění.

 

Účastnické státy se dále zavázaly postupně rozšiřovat nabídku předmětů v angličtině tak, aby podmínky pro realizaci zahraničních výměnných studijních pobytů byly co nejlepší. Seminář byl tedy velice úspěšný. Nyní jde o to, jak se bude dařit jeho cíle naplňovat.

Autor: podplukovník RNDr. Antonín Müller, CSc.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme