Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Dojmy z parlamentních voleb v Etiopii

DOCENDO DISCIMUS

 

Dojmy z parlamentních voleb v Etiopii

Po více než jeden a půl měsíčním působení se 5. června 2010 vrátili z Etiopie pozorovatelé mise vyslané Evropskou komisí pro parlamentní volby. Jedním z nich byl i podplukovník Ing. Miroslav Krčmář z Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, který v podobných misích již dříve působil, a to v mnoha zemích po celém světě. Mise jsou organizovány Evropskou komisí již od roku 1990.

     

Podplukovník Krčmář přiletěl po několika dnech příprav v Bruselu, společně s  téměř 90 dalšími dlouhodobými pozorovateli, do Addis Abeby 24. dubna 2010. Po dalších přípravách odcestovali pozorovatelé ve dvoučlenných týmech do jednotlivých regionů. Hlavním působištěm podplukovníka Krčmáře bylo městečko Yirga Chefe, vzdálené necelých 400 km na jih od hlavního města.

Práce týmu byla rozdělena na několik fází. První spočívala v představení se vedoucím pracovníkům regionální a místní administrativy, zástupcům volebních orgánů a velení policie. V další fázi následovalo navázání kontaktů s představiteli politických stran a náboženských i občanských společností. V průběhu obou fází se vedla často dlouhá a komplikovaná jednání s představiteli uvedených subjektů či s kandidáty politických stran, při kterých se zjišťovala situace i názory jednotlivých účastníků volebního procesu. Nezanedbatelnými tématy jednání byla i celá řada stížností, které se pečlivě dokumentovaly a postupovaly k dalšímu řešení koordinační skupině.

     

Na závěr působení byly jednotlivými týmy vypracovány dílčí zprávy, z kterých pak členové koordinační skupiny čerpali informace pro tvorbu objektivních a vysoce citlivých závěrečných dokumentů – předběžného prohlášení k průběhu voleb a závěrečné zprávy. Předběžné prohlášení vydalo vedení mise následující den po volbách. Závěrečná zpráva se obvykle předkládá vedoucím mise několik týdnů po zveřejnění závěrečných výsledků voleb.  Obsah těchto dokumentů je pak zveřejněn a komentován jak v místních, tak zahraničních médiích.

Celý průběh voleb v Etiopii do značné míry připomínal situaci v Československu před rokem 1989. To znamená vládu jedné strany, potlačování opozice všemi legálními i nelegálními prostředky a podobné praktiky. Jakékoli, byť i nepatrné zlepšení stávajícího stavu přispívající k vyšší úrovni demokracie může být považováno za úspěch. Právě ukončená pozorovatelská mise v Etiopii je jedním z takovýchto příspěvků.

Je zároveň na zváženou, v jaké míře lze demokratické principy svobodných voleb aplikovat na jeden z největších států Afriky, se kterými chce navíc Evropská unie udržovat a zlepšovat politické vztahy i obchodní spolupráci.

Autor: podplukovník Ing. Miroslav Krčmář

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme