Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Spolupráce UO s Technickou univerzitou Ostrava

DOCENDO DISCIMUS

 

Spolupráce UO s Technickou univerzitou Ostrava

Ve čtvrtek 3. června 2010 navštívil naši Univerzitu obrany prof. Dr. Ing. Petr Novák, vedoucí Katedry robototechniky na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V rámci jednání byly diskutovány především možnosti spolupráce mezi oběma školami. 

     

Katedra robototechniky ostravské Technické univerzity dosáhla významných úspěchů zejména v oblasti vývoje robotů, které provádí průzkum v neznámém prostředí, včetně dálkového ovládání, stereoskopického vidění, analyzátoru plynů a kapalin a ovládané manipulační ruky.

V první části setkání byla projednávána možnost spolupráce při výstavě „Dny NATO 2010 v Ostravě“, zejména s ohledem na koordinaci sousedících expozic a při předvádění robotů a jiných mechanických exponátů.

Ve druhé části navštívil náš host Katedru systémů PVO Fakulty vojenských technologií UO, která má ve svém zaměření obsaženy robotická zařízení. Při jednání s vedoucím katedry plukovníkem Ing. Miroslavem Krátkým, Ph.D., byla domlouvána další možná spolupráce, zejména při vzájemném vysílání odborníků na konference a semináře, obsazování do funkcí ve zkušebních komisích při oponentním řízení apod. Profesor Novák se zajímal o problémy související se specifiky studia vojenských studentů na katedře a po vzájemné diskusi bylo konstatováno, že situace v zájmu, naplňování i průběhu studia technických oborů je obdobná na obou pracovištích.

Poté si profesor Petr Novák s odborným komentářem Ing. Jaromíra Hoška, Ph.D., prohlédl učební a laboratorní základnu katedry umístěnou v areálu kasáren Šumavská. Zajímal se o využití předvedených pomůcek jak ve výukovém procesu, tak pro práci doktorandů i pedagogických pracovníků. Vzhledem k minimálnímu počtu pracovníků Katedry systémů PVO, kteří se oblastí robotiky a mechatroniky cíleně zabývají, konstatoval, že demonstrované vybavení je sice v porovnání s jeho pracovištěm po stránce kvantity i kvality značně chudší, nicméně při dalším rozvoji má potenciál k zabezpečení výuky i dalších akademických činností.

Více informací o katedře robototechniky naleznou zájemci na http://robot.vsb.cz/

 

Autor: plukovník Ing. Jaroslav Průcha, foto: Mgr. Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme