Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konala se konference LETECTVO 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Konala se konference LETECTVO 2010

Ve dnech 2 a 3. června 2010 proběhla na Univerzitě obrany konference LETECTVO 2010, jejímž tématem bylo „Využití simulačních technologií při přípravě personálu vzdušných sil AČR“. Konferenci tradičně pořádala Katedra letectva Fakulty vojenských technologií.  

     

Konference se konala pod záštitou a za přítomnosti zástupce velitele Společných sil – velitele Vzdušných sil brigádního generála Ing. Jiřího Vernera a ředitele Sekce rozvoje druhů sil – Operační sekce MO brigádního generála Ing Bohuslava Dvořáka. Oba dva pronesli krátkou zdravici a zhodnotili, každý ze svého pohledu, současný stav využívání simulačních technologií při přípravě personálu vzdušných sil a možné perspektivy dalšího rozvoje.

S krátkým proslovem vystoupil také děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., který zdůraznil nezastupitelnou roli velitelství Vzdušných sil a gestora studijních oborů při přípravě akreditace nových nebo aktualizovaných studijních oborů a také připravenost Univerzity obrany, potažmo Fakulty vojenských technologií reagovat na požadavky uvedených institucí. 

     

Konferenci během dvou dnů navštívilo 80 účastníků, z toho 27 zástupců obranného průmyslu a výzkumu. Se svými prezentacemi vystoupilo celkem 25 přednášejících. Ve svých příspěvcích pojednávali o simulačních technologiích, které jsou již využívány nebo perspektivně mohou být využity při přípravě personálu vzdušných sil. Představili přístupy a způsoby řešení těchto simulátorů a trenažérů a na základě vlastních zkušeností zhodnotili vlastnosti konkrétních prostředků a přínosy pro AČR. Diskuze o prezentovaných problémech byla bohatá a pokračovala také o přestávkách i během společenského večera.

Jedním z vrcholů konference byl okamžik předání Medaile velitele 1. kontingentu mise Air Policing zástupci ředitele Společného operačního centra MO plukovníku gšt. Ing. Jaroslavu Kankiovi. Medaili mu udělil velitel kontingentu mise Air Policing a velitel 211. letky 21. základny taktického letectva major Ing. Jaroslav Míka za jeho nasazení a osobní angažovanost při přípravě a v průběhu mise NATINADS v Pobaltí. Celý sál předání medaile ocenil bouřlivým potleskem.

Ze závěrečné diskuse vyplynuly závěry, že konference splnila svůj účel. Osvětlila účastníkům problémy, které do vystoupení daných řečníků byly mnohdy chápány jako zbytečné. Dále vyřešila mnohé nejasnosti v návaznostech vzdělávání a přípravy příslušníků vzdušných sil a také umožnila osobní setkání odborníků zabývajících se výzkumem v oblasti simulačních technologií, kteří se dosud neznali nebo o sobě dokonce vzájemně vůbec nevěděli.

Autor: podplukovník Ing. Jiří Kacer, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová, podplukovník Ing. Jiří Kacer, Ph.D.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme