Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní vědecká soutěž studentů vojenských škol

DOCENDO DISCIMUS

 

Mezinárodní vědecká soutěž studentů vojenských škol

Ve dnech 1. a 2. června 2010 uspořádala Univerzita obrany 1. mezinárodní vědeckou soutěž studentů vojenských škol. Do soutěže se přihlásilo celkem čtyřicet studentů z Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Srbska a České republiky. Mezinárodní soutěž studentské tvůrčí činnosti probíhala ve dvou sekcích, a to Ekonomika a management a Vojenské technologie (včetně zdravotnické problematiky). 

     

Rektor Univerzity obrany brigádní generál v záloze prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., v rámci zahájení soutěže přivítal zahraniční i české studenty a krátce je seznámil s organizací Středoevropského fóra o vojenském vzdělávání – CEFME (Central European Forum on Military Education), pod jehož záštitou se tato akce koná. Poté všem účastníkům popřál úspěšné vystoupení v soutěži. S organizací a programem soutěže přítomné seznámil prorektor pro vnější vztahy UO plukovník Ing. Jaroslav Průcha. 

Prezentace vědeckých prací probíhaly v angličtině před odbornou komisí pro každou sekci. Studenti představili výsledky svých prací, které se zabývaly různými tématy. Například v sekci Ekonomika a management, kde se prezentovalo 22 studentů, to byly Negotiation tactics – knowledge and application in practice (Taktika vyjednávání – poznatky a praktické uplatnění), The Mathematical Modelation of the Armed Struggle (Matematické modelování ozbrojeného boje), The Security Council and its future possibilities (Výbor bezpečnosti a jeho další možnosti), Terrorism on the Sea, Piracy, and Maritime Security around Somalia (Terorismus na moři, pirátství a námořní bezpečnost v Somálsku), High Energy Laser Weapons (Vysokoenergetické laserové zbraně), Children in armed conflict - a general review of child soldiery, especially in the Democratic Republic of Congo (Děti v ozbrojeném konfliktu – celkový pohled na dětské vojáky, především v Demokratické republice Kongo) nebo Islamism and Islamist Terrorism in Germany (Islamismus a islamistický terorismus v Německu). 

     

V sekci Vojenské technologie působilo 18 studentů, kteří představili například tyto práce Map creating for high resolution simulation system (Vytváření map pro simulační systémy s vysokým rozlišením), Object’s behavior model in battlefield simulators and computer war games (Model chování objektu v bojových simulátorech a počítačových válečných hrách), A critical analysis of Sense and Avoid technologies for military UAV-s (Kritická analýza technologií snímání a vyhýbání se u bezpilotních prostředků), Contribution regarding military training in the field of information security management (Přínos vojenskému výcviku v oblasti řízení bezpečnosti informací), Measuring of heart rate for improving endurance of cadets (Měření tepové frekvence ke zlepšení výdrže posluchačů), World trends in camouflaging of military technology (Světové trendy v maskování vojenské techniky), Information system for Serbian Military Academy vehicles (Informační systém pro vozidla srbské Vojenské akademie) apod. 

     

Soutěž probíhala formou vědecké konference, na kterou v podstatě přijeli nejlepší z nejlepších. Vedle domácí Univerzity obrany to byli zástupci těchto škol: Akademie pozemních sil Nicolae Balcescu (Rumunsko),  Vojenská akademie (Srbsko), Národní univerzita obrany Zrínyi Miklós (Maďarsko), Akademie ozbrojených sil M. R. Štefánika (Slovensko), Národní univerzita obrany a Vojenská technická akademie (Polsko). 

Zároveň tato soutěž byla prvním a významným setkáním studentů vojenských vysokých škol, kteří se již věnují tvůrčí práci, a měla by se stát tradičním každoročním setkáním mladých nadějných vědců ve střední Evropě, pokaždé v jiné zemi.  

Vlastní soutěž byla připravována již od ledna 2010 vědecko-informačním odborem a oddělením vnějších vztahů ve spolupráci s fakultami Univerzity obrany.

 

Autoři: Ing. Stanislav Gold, Dr. Pavel Pazdera, foto: Mgr. Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme