Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Military Erasmus podruhé

DOCENDO DISCIMUS

 

Military Erasmus podruhé

K projednání možností spolupráce vysokých vojenských škol na platformě Erasmu, modifikované do vojenských podmínek, se v úterý 8. června 2010 sejdou na Univerzitě obrany zástupci vojenských vysokých škol, kteří jsou držiteli Erasmus University Charter. Mezinárodní seminář by měl ukázat směr, kterým se spolupráce v dalším období bude ubírat.

     

Seminář navazuje na grandiózní setkání představitelů vysokých vojenských škol 20. až 22. dubna loňského roku v Brně, konaného jako příspěvek České republiky k předsednictví Evropské unie. Tomu odpovídalo i vysoké zastoupení zúčastněných zemí: celkem se zúčastnilo 89 účastníků z 24 zemí. Hlavním výsledkem bylo deklarování vůle vojenských škol jednotlivých zemí spolupracovat na platformě Erasmu.

Na tomto základě byla ustavena i nová pracovní skupina LoD 7, jejímž řízením byla pověřena Česká republika, konkrétně prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Ing. Jaroslav Průcha.

Letošní seminář bude podstatně komornější – očekává se účast sedmi vojenských vysokých škol, které projevily zájem posunout současnou úroveň spolupráce o kousek dál. Seminář proto bude vysoce pracovní. Měl by nejen ukázat, čeho bylo v této oblasti dosaženo, ale zejména jak dál.

Aby nezůstalo u obecných proklamací, účastníci si s sebou přivezou seznam těch učebních předmětů, které nabízejí v angličtině, jejich hodinovou dotaci a počty kreditů, které lze jejím absolvováním získat. Cílem semináře je rovněž najít časová období, kdy by výměny studentů mohly probíhat. Seminář by měl rovněž jasně říci, zda se budeme držet Erasmového rámce, nebo zda půjdeme nad něj.

Úkolů je tedy mnoho. Věřme, že se je společným úsilím podaří zvládnout a plně rozvinout tuto formu spolupráce, která je tolik prospěšná v dnešní době internacionalizace studia a spolupráce v rámci NATO.

 

Autor: podplukovník RNDr. Antonín Müller, CSc., ilustrační foto: Mgr. Zdeňka Dubová

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme