Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní ukončení studia v Kurzu třetího věku

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní ukončení studia v Kurzu třetího věku

 

V pondělí 24. května 2010 se v klubovém zařízení Univerzity obrany uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů Kurzu třetího věku, který je v rámci programů celoživotního vzdělávání zaměřen na vzdělávání osob v postproduktivním věku v tzv. Univerzitě třetího věku. Z rukou prorektora pro vnější vztahy UO plukovníka Ing. Jaroslava Průchy obdrželo třicet čtyři seniorů osvědčení o absolvování tohoto kurzu na Univerzitě obrany v akademickém roce 2009/2010.

     

Základním posláním Univerzity třetího věku je otevření univerzitních zdrojů vědomostí, poznatků a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem pak prohloubení dosavadních vědomostí účastníků a prezentace nových poznatků, oborů a technologií, které jsou jinak seniorům nepřístupné.

Kurzu třetího věku na Univerzitě obrany se účastní zejména členové Vojenského sdružení rehabilitovaných v Brně a vojenští důchodci, ale také senioři z civilní veřejnosti. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, které se konají jedenkrát za čtrnáct dnů od října do května. Tématika přednášek je z 90 procent věnována vojenské problematice a zbytek se týká např. zdravotní problematiky, otázek fungování státní správy a samosprávy.

     

Slavnostního vyřazení absolventů Kurzu třetího věku se zúčastnil také vedoucí Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Ing. Pavel Zůna, MSS., který přítomné informoval o připravovaných změnách této formy vzdělávání na Univerzitě obrany. Bližší informace o univerzitním vzdělávání seniorů na Univerzitě obrany v akademickém roce 2010/2011 lze získat u Mgr. Richarda Stojara, Ph.D. (telefon 973 443 273, e-mail: richard.stojar@unob.cz).

Autor: Dr. Pavel Pazdera, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

 

Odkaz:

Kurz třetího věku

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme