Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu

DOCENDO DISCIMUS

 

Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu

 

Ve čtvrtek 20. května 2010 se na Univerzitě obrany v Brně uskutečnil již 28. ročník mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Konferenci pořádala Fakulta ekonomiky a managementu zastoupená Katedrou ekonometrie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků.  

     

Cílem konference, kterou zahájil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Univerzity obrany prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc., byla výměna informací a zkušeností z oblasti řízení vzdělávacího procesu a hledání cesty jeho dalšího zkvalitňování. Za Fakultu ekonomiky a managementu UO přivítal účastníky konference děkan plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Poté  následovaly zvané přednášky.  

Profesor RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc., vystoupil s přednáškou Nová dimenze prostoru terciárního vzdělávání, aneb začínáme odstraňovat informační bariéry. Autor hovořil o projektu Q-RAM, který popisuje očekávané znalosti a dovednosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol, a to obecně pro jednotlivé úrovně terciárního vzdělávání i konkrétně pro specifické oblasti vzdělávání.

Neméně zajímavé bylo následující vystoupení rektora Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., na téma Fuzzy logika a proč ji potřebujeme. Uvedl, že při řešení některých problémů nevystačíme s aparátem predikátové logiky, jehož pravdivostní hodnota formulí je omezující, nabývá totiž jen hodnoty 0 nebo 1. Řešení nabízí právě fuzzy logika.  

Dopolední jednání zakončil doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., z Fakulty komunikačních a informačních technologií VUT přednáškou na téma TRIZna analýzy a invence. Jejím prostřednictvím uvedl metodiku  pro řešení invencí a inovací, krátce pro tvorbu a řešení inovačních zadání (TRIZ). Zvané přednášky se setkaly s pozitivním ohlasem účastníků konference. 

Po polední přestávce pokračovala jednání konference v pěti odborných sekcích. Jejich prostřednictvím pak jednotliví vystupující prezentovali získané výsledky svých vědeckých aktivit. K dalšímu zkvalitnění obsahové úrovně projednávaných příspěvků přispěl fakt, že všechny příspěvky byly anonymně recenzovány. Pro účastníky konference byl vytvořen sborník abstraktů příspěvků, jejichž součástí je plné znění příspěvků v elektronické verzi na CD-ROMu.

 

Autor: RNDr. Milan Vágner  

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme