Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vědecká konference studentů FEM 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Vědecká konference studentů FEM 2010

Studentská tvůrčí činnost je jednou z hlavních forem systematické práce s nadanými a talentovanými studenty. Zároveň rozvíjí schopnost studentů samostatně a tvůrčím způsobem řešit odborné problémy, které mimo jiné přispívají k odbornému rozvoji a formování jejich osobnosti. Každoročním vyvrcholením aktivit studentů v této oblasti je uskutečnění vědecké konference. Nejinak tomu bylo i na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

     

Vědecká konference umožňuje formou soutěže vzájemné srovnání dosažených výsledků, výměnu poznatků a zkušeností. Letos se na FEM uskutečnila ve dnech 17. a 18.  května 2010 a bylo na ní prezentováno celkem 57 soutěžních prací studentů fakulty. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu soutěžních prací o 20 % a to i přes skutečnost, že na fakultě bylo v letošním akademickém roce zapojeno do STČ o něco méně studentů než v předchozím období.

Letité zkušenosti potvrzují, že motivací řady studentů účastnit se soutěže je nejenom snaha poměřit dosažené výsledky s výsledky jiných studentů, ale v neposlední řadě si ověřit rovněž své schopnosti v prezentaci dosažených výsledků před odbornou komisí. U finálních ročníků je navíc snaha „nacvičit“ si své budoucí vystoupení před komisemi jmenovanými na státní závěrečné zkoušky, při obhajobách svých bakalářských, či diplomových prací.

     

Letošní soutěž proběhla v šesti soutěžních sekcích:

1.     Ekonomika a management

2.     Aplikované ekonomické disciplíny

3.     Logistika armády

4.     Služby logistiky a ekonomika dopravy

5.     Ochrana vojsk, obyvatelstva a životního prostředí

6.     Aplikovaná matematika a informatika

Z fakultní konference budou nejlepší studenti delegováni do 1. mezinárodní vědecké soutěže studentů vojenských vysokých škol, která proběhne na UO ve dnech 1. a 2. června 2010 v Brně.

Poznatky z jednotlivých sekcí potvrdily v letošním roce u většiny soutěžících velmi dobrou úroveň předložených prací a rovněž schopnost talentovaných studentů efektivně přispívat k celkovému rozvoji oblasti vědy a výzkumu na fakultě.

 

Ke stažení: Vyhodnocení fakultní konference STČ 

 

Autor: Ing. Štefan Liška, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme