Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
FOURLOG 2010 v Maďarsku

DOCENDO DISCIMUS

 

FOURLOG 2010 v Maďarsku

Od 3. května 2010 se studenti Univerzity obrany účastí mezinárodního logistického cvičení FOURLOG 2010. Jedná se o společné cvičení vybraných účastníků vojenských vysokých škol České republiky, Rakouska a Maďarska. První fáze cvičení proběhla na Heeresversorgungsschule ve Vídni a druhá ve Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem v Budapešti. Závěrečná fáze cvičení se nyní odehrává na Univerzitě obrany v Brně.

     

První část cvičení v Rakousku byla zaměřena na základní přípravu studentů v oblastech rekognoskace, taktické přípravy, rozhodovacího procesu velitele logistické jednotky. Studenti byli detailně seznámeni s námětem logistického cvičení a zpracovávali situační zprávy a návrhy řešení s ohledem na standardizační dohody a společná ujednání a doporučení. 

Ve čtvrtek 6. května se studenti a řídící štáb přesunul do hlavního města Maďarska – Budapešti, kde pokračovala druhá část cvičení. Ihned po příjezdu byl proveden „situation report“ a zadání úkolů pro následující dny. Studenti začali zpracovávat přípravu pro rekognoskaci, zadávání základních dat do systému LOGFASS a plánování logistické podpory přidělených jednotek.  

     

Následující den proběhla vlastní rekognoskace určených míst, ať už měst či vojenských základen, a poté následoval dálkový noční pochod jednotlivých syndikátů s využitím komunikačních a navigačních prostředků maďarské armády. Studenti z provedené rekognoskace vytvářeli hlášení, která byla prezentována významným představitelům armád podílejících se na cvičení. Ty se stanou také podkladem pro další cvičení s názvem MAGLITE, na němž se významnou měrou podílejí důstojníci Velké Británie. 

Podobně jako v Rakousku tak i v Maďarsku proběhl kulturní den, který měl zahraniční účastníky cvičení seznámit s kulturním bohatstvím státu. Poslední část mezinárodního logistického cvičení probíhá od 11. do 15. května tohoto roku na území České republiky. 

Text a foto: nadporučík Ing. Miroslav Ovesný

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme