Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Skončila sedmá Vědecká konference studentů FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Skončila sedmá Vědecká konference studentů FVT

 

Studentská tvůrčí činnost, jako forma dobrovolné zájmové činnosti studentů bakalářských a magisterských studijních programů, má velkou úlohu při rozvíjení schopností samostatného tvůrčího myšlení studentů a při jejich podílu na řešení odborných problémů kateder. Na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany je jí po celý akademický rok věnována patřičná pozornost.

     

Práce studentů vrcholí účastí na soutěži studentské tvůrčí činnosti, která se tradičně koná v rámci Vědecké konference studentů. Ve dnech 11. a 12. května letošního roku proběhla tato konference v historii Fakulty vojenských technologií již posedmé. Pro studenty byla konference příležitostí veřejně prezentovat výsledky své práce a možností jejich vzájemného porovnání v rámci fakulty. Nejúspěšnější práce, zpracované a prezentované v anglickém jazyce, mohou postoupit do „vyšší kategorie“, kterou bude 1. mezinárodní vědecká soutěž studentů vojenských škol připravovaná Univerzitou obrany v prvních červnových dnech letošního roku v Brně.

     

Pětičlenné hodnotící komise v jednotlivých sekcích náročně zhodnotili nejen odbornou úroveň jednotlivých prací, ale i schopnost soutěžících práce prezentovat a obhájit. Soutěž probíhala v následujících sekcích:

1. Pozemní vojenská technika, zbraně a munice (10 prací, vítěz praporčík Bc. Ladislav Pfeifer s prací „Tactical and Technical Requirements for Family of Weapons“, vedoucí docent Ing. Stanislav Procházka, CSc.)

2. Letecká technika, technika PVO a její použití (6 prací, vítěz podpraporčík Tomáš Cáp s prací Alternative Methods of the Pilot and ATC Training Using Commercial Products, vedoucí Ing. Michael Borůvka.)

3. Informační technologie, komunikační a elektrotechnické systémy (10 prací, vítěz praporčík Ondřej Litvaj s prací  Application Library of Wheel Vehicle Model, vedoucí major Ing. Petr Františ, Ph.D.)

4. Speciální konstrukce a materiály, GIS (10 prací, vítězka Andrea PETRIČÁKOVÁ s prací Využití metody "Boyden Snow Predictor" pro předpověď fázového stavu srážek, vedoucí Ing. František Hudec, CSc.)

Studentům, kteří se umístili v jednotlivých sekcích na prvních třech místech (kompletní seznam zde), předal na závěr konference děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., diplomy a podle stipendijního řádu bude podán rovněž návrh rektoru Univerzity obrany na jejich finanční ocenění.

     

Velké poděkování patří všem studentům, kteří se soutěže studentské tvůrčí činnosti zúčastnili a věnovali se jí zodpovědně a se zájmem. I jejich výsledky, ačkoli tentokrát nebyly oceněny, mohou být pro praxi přínosné. Mohou se také stát „odrazovým můstkem“ pro další zhodnocení práce v následujícím akademickém roce, a koneckonců v nejhorším případě mohou ukázat, kudy cesta k vítězství nevede.

Autor: Ing. Otakar Petříček, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme