Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vzdělávání profesionálů v obranných a bezpečnostních silách

DOCENDO DISCIMUS

 

Vzdělávání profesionálů v obranných a bezpečnostních silách

V úterý 11. května 2010 proběhla v prostorách Klubu Univerzity obrany mezinárodní vědecká konference „Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách“. Jednalo se již o její třetí ročník a tradičně ho pořádala Katedra řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

     

Nad konferencí převzali záštitu Ing. Milan Gol, ředitel sekce - personální ředitel MO a Ing. Milan Máčel, ředitel odboru vzdělávání Sekce personální MO, brigádní generál Ing. Miroslav Žižka, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, brigádní generál Ing. Aleš Opata, zástupce náčelníka GŠ AČR – ředitel Společného operačního centra MO a brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák, ředitel Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO.

     

Konference se však těšila i zájmu vedení Univerzity obrany, resp. Fakulty ekonomiky a managementu. Zúčastnil se ji rektor Univerzity obrany prof. Ing. Rudolf Urban, CSc, a děkan Fakulty ekonomiky a managementu plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Přítomni byli také hosté ze zahraničí, konkrétně z univerzit ve Wroclawi a v Poznani a ze Slovenska pak z Akademie policejního sboru v Bratislavě, Akademie ozbrojených sil generála M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši, z Univerzity v Žilině, z Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici a Vysoké školy ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě.

     

Konference byla zaměřena na oblast vzdělávání profesionálů v obranných a bezpečnostních silách. Byla rozdělena do čtyř relativně samostatných oblastí a to perspektiv rozvoje vzdělávání, užití implicitních dovedností, mezinárodních zkušeností a výskytu a prevence sociálně patologických jevů. Účastníci konference ocenili zejména vysokou odbornou úroveň přednesených příspěvků a současně otevřenost a neformálnost při prezentacích a hojných diskusích k tématům. Sborník z konference bude obsahovat dvaadvacet příspěvků k pojednávaným tématům. Na konferenci byly navázány kontakty pro spolupráci ve výzkumu a pro výměnu pedagogů v rámci programu Erasmus.

Autor: JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová, doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme