Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jihomoravský kraj uděloval medaile a stuhy

DOCENDO DISCIMUS

 

Jihomoravský kraj uděloval medaile a stuhy

Ve čtvrteční odpoledne 6. května 2010 se brněnské náměstí Svobody stalo místem slavnostního nástupu jednotek Armády České republiky dislokovaných v Jihomoravském kraji. Pořádal ho hejtman Jihomoravského kraje u příležitosti 65. výročí ukončení druhé světové války a 10. výročí vzniku Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Na slavnostním nástupu samozřejmě nechyběla Univerzita obrany.

     

Přehlídka nastoupených jednotek se konala za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka, náměstka ministra obrany Františka Padělka, zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektora Armády České republiky generálmajora Čestmíra Tesaříka, představitelů Krajského úřadu JMK, Integrovaného záchranného systému ČR a dalších hostů. Uskutečnění vlastního nástupu jednotek vojenských útvarů a zařízení kraje zabezpečoval velitel posádky Brno a zástupce rektora UO plukovník gšt. Josef Trojan.

Hejtman Michal Hašek považuje zorganizování nástupu jednotek AČR za důstojný počin v rámci oslav 65. výročí ukončení druhé světové války na teritoriu Jihomoravského kraje. Na adresu Univerzity obrany Brno a Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov uvedl, že tyto instituce patří k nejlepším vzdělávacím školám v kraji. „Jejich kvalitní a záslužné činnosti si vážím,“ řekl mimo jiné ve svém vystoupení hejtman Michal Hašek.

     

Ministr obrany ve svém projevu připomněl hrůzy 2. světové války, které hluboce poznamenaly životy obyvatel naší země, jako i oběti válečného konfliktu. Zdůraznil také, že mír není samozřejmostí: „Poučeni z historie víme, že svoboda není darem. Musíme o mír pečovat a bez váhání podnikat všechny kroky nutné k jeho udržení. Bezpečnost a obrana naší vlasti je dnes zajištěna nejen silami našich ozbrojených sil, ale také spojeneckými svazky. Mírové mise a vojenské operace, kterých se vojáci Armády České republiky ve světě účastní, přispívají v důsledku ke stabilitě a míru i pro naši zemi.“

     

Součástí odpoledního shromáždění bylo udělení 32 zlatých, 2 stříbrných, 14 bronzových a 37 pamětních medailí Jihomoravského kraje. Zlatou medaili z rukou jihomoravského hejtmana Michala Haška jako první převzal ministr obrany Martin Barták. Dalšími zlatými medailemi byli oceněni veteráni 2. světové války žijící v Jihomoravském kraji, bývalí příslušníci RAF a čs. obrněné brigády žijící ve Velké Británii, kteří na pozvání Ministerstva obrany právě pobývají v České republice.

Ocenění v podobě bronzové medaile Jihomoravského kraje obdržel také rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban. Pamětní medailí Jihomoravského kraje byl oceněn velitel posádky Brno a zástupce rektora UO plukovník gšt. Josef Trojan.

     

Slavnostní stuhy věnované hejtmanem Jihomoravského kraje k 65. výročí ukončení druhé světové války získaly některé složky integrovaného záchranného systému a také vojenské útvary a zařízení v kraji - Univerzita obrany Brno, Velitelství výcviku - Vojenská akademie Vyškov, 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice a Krajské vojenské velitelství Brno - pěší rota aktivních záloh.

     

V rámci doprovodného programu slavnostního nástupu se uskutečnily prezentace některých složek integrovaného záchranného systému a rovněž Univerzity obrany. V prezentačním stanu UO pracovníci oddělení vnějších vztahů a studenti představili možnosti studia na jednotlivých fakultách Univerzity obrany.

 

 Video: 1. část    2. část    

 

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová, foto: autorka a Pavel Pazdera

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme