Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přátelské vztahy se prohlubují

DOCENDO DISCIMUS

 

Přátelské vztahy se prohlubují

 

Ve dnech 28. a 29. dubna 2010 navštívili nově vzniklou Katedru celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany příslušníci Centra dalšího vzdělávání Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši. Spolu s nimi přijelo také osm účastníků Vyššího velitelsko-štábního kurzu – druhého nejvyššího kurzu organizovaného v rámci celoživotního vzdělávání důstojníků slovenské armády.  

     

Zahraniční delegaci, kterou vedl prorektor pro vědu Akademie ozbrojených sil docent Ing. Pavel Nečas, Ph.D., přivítali prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Ing. Jaroslav Průcha a zástupci Katedry celoživotního vzdělávání FEM.  

Na úvodním briefingu byli hosté seznámeni s organizační strukturou Univerzity obrany, Fakulty ekonomiky a managementu a také s místem a úlohou Katedry celoživotního vzdělávání v rámci systému kariérového vzdělávání příslušníků Armády České republiky. Kolegové ze slovenské strany měli zájem především o náplň výuky v Kurzech vyšších důstojníků a Kurzech generálního štábu, které jsou určeny pro „top management“ Armády České republiky. 

V rámci návštěvy se hosté seznámili také s Operačně taktickým systémem velení a řízení pozemních sil Armády České republiky, s jeho využitím ve výuce Kurzů vyšších důstojníků i v praxi pro plánování nasazení sil v operacích. Navštívili také Centrum simulačních a trenažérových technologií a seznámili se s jeho uplatněním ve výuce kurzů, v přípravě příslušníků jednotek před vysláním do operace i s využitím pro ověření proveditelnosti plánů operací. 

Součástí dvoudenní návštěvy bylo také setkání příslušníků Vyššího velitelsko-štábního kurzu a Kurzu generálního štábu, při kterém si vyměnili své poznatky ze studia. Hostitelé nezapomněli ani na kulturní vyžití a slovenským hostům ukázali kulturní a historické památky města Brna. Návštěva byla realizována v rámci obnovené spolupráce mezi oběma katedrami. 

Autor: Ing. Ladislav Koláček, foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme