Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Odborníci komunikačních a informačních systémů rokovali

DOCENDO DISCIMUS

 

Odborníci komunikačních a informačních systémů rokovali

Dne 22. dubna tohoto roku proběhla v Černé Hoře již počtvrté Bezpečnostní konference komunikačních a informačních systémů. Jejími organizátory byly Katedra komunikačních a informačních systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany a Oddělení bezpečnosti Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany ČR. Na konferenci se autobusy z Prahy a Brna sjelo 75 příslušníků Armády České republiky, aby si vyslechli celkem 11 odborných příspěvků.

     

Patronaci nad konferencí převzali děkan FVT plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., a zastupující ředitel SKIS MO plukovník gšt. Ing. Jaroslav Řeha. Konference byla prvořadě zaměřena na koncepční otázky realizace eGovernmentu v resortu Ministerstva obrany a zkušenosti z implementace projektu datových schránek do elektronické spisové služby resortu MO. Dále byly řešeny aktuální otázky kybernetické obrany, implementace infrastruktury veřejného klíče do prostředí AČR a prvního oficiálního propojení resortní počítačové sítě s Internetem. Host konference Ing. Jiří Hejl ze společnosti eIdentity seznámil přítomné s možnostmi poskytování certifikátů. Účastníci konference si mohli svůj osobní certifikát pořídit přímo na místě.

Nechybělo také seznámení bezpečnostních manažerů a architektů působících v jednotlivých resortních informačních systémech s praktickými zkušenostmi v této oblasti. Z konkrétních realizací byl diskutován systém Atom pro znalostní management a projekt obranného výzkumu CYBER, který řeší Masarykova univerzita ve spolupráci s Univerzitou obrany ve prospěch Armády České republiky.

Závěrečné příspěvky konference byly orientovány více technologicky, ať již šlo o autentizační protokoly Windows, hlasové služby řízené Cisco Unified CallManagerem či náplň nového bezpečnostního modulu zaváděného na Univerzitě obrany v rámci mezinárodního projektu síťové akademie (Cisco Networking Academy).

První odezvy účastníků konference jsou pozitivní a tak lze doufat, že se odborníci v oblasti bezpečnosti komunikačních a informačních systémů sejdou v roce 2012 v Černé Hoře popáté.

Autor: Jaroslav Dočkal

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme