Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přijímací zkoušky na Fakultě ekonomiky a managementu

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací zkoušky na Fakultě ekonomiky a managementu

Ve dnech 19. až 23. dubna 2010 se uskutečnily přijímací zkoušky u Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany pro bakalářské a navazující magisterské studijní obory. Pro ekonomicky zaměřené uchazeče o studium na UO uspořádala Fakulta ekonomiky a managementu přijímací zkoušky v devíti bězích pro bakalářské a ve třech bězích pro navazující magisterské studium. 

     

Celkový počet přihlášek se vyšplhal na 1466, což reprezentuje téměř čtyřicetiprocentní nárůst oproti předešlému roku. Již tradičně je největší zájem o studium v modulech Velitel průzkumných jednotek a Velitel vševojskových jednotek v rámci oboru Vojenský management a v modulech Ochrana obyvatelstva, Ekonomika řízení lidských zdrojů a Logistika v rámci oboru Ekonomika obrany státu.

Přijímací řízení proběhlo jako každoročně v režii studijní skupiny FEM, oborových kateder, Centra tělesné výchovy a sportu a Centra jazykové přípravy. Vyjádření převážné většiny uchazečů ke způsobu prováděného přezkušování formou testů byla pozitivní. „Tělák je v pohodě, trénoval jsem. Ale cizí jazyk je fakt záhul,“ říká jeden z uchazečů na chodbě po přijímací zkoušce. Zájemci o civilní bakalářské studium vykonávali zkoušku z cizího jazyka dle výběru, uchazeči o vojenské prezenční studium se snažili o maximální výkon mimo testu z anglického jazyka také ještě v testu tělesné zdatnosti. Uchazeči, kteří projevili zájem o studium v navazujícím magisterském programu, se kromě testu z anglického jazyka potýkali i s testy z odborných znalostí připravených jednotlivými katedrami.  

     

Celkově se koloběhu přijímacích zkoušek zúčastnilo přes 900 přihlášených uchazečů o bakalářské studium a více než 180 uchazečů o navazující magisterské studium. Výsledky zkoušek se nyní zpracovávají, proto je předčasné hovořit o kvalitě uchazečů. Poměr mezi počtem přihlášených a počtem přijímaných je téměř 3:1. Přijímací komise, která se sejde 10. května pro bakalářské a 9. června pro navazující magisterské studium, navrhne děkanovi fakulty úspěšné uchazeče k přijetí.

Autor: Ing. Vladislav Vincenec, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme