Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Proběhla konference PVO 2010

DOCENDO DISCIMUS

 

Proběhla konference PVO 2010

Ve dnech 21. a 22. dubna 2010 proběhl na půdě Univerzity obrany již jedenáctý ročník „Konference protivzdušné obrany“. Jejím tématem byla „Koncepce a systémy protivzdušné obrany“. Cílem pak v souvislosti s omezováním zdrojového rámce resortu Ministerstva obrany analyzovat úkoly a s tím související možné koncepce protivzdušné obrany.

     

Záštitu nad konferencí převzali ředitel Sekce rozvoje druhů sil - Operační sekce MO plukovník gšt. Ing. Bohuslav Dvořák a zástupce velitele Společných sil - velitel Vzdušných sil brigádní generál Ing. Jiří Verner. Oba garanti na konferenci aktivně vystoupili. Univerzitu obrany a vedení Fakulty vojenských technologií zastupoval plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc., proděkan pro vnější vztahy a rozvoj.

Konference se konala za účasti nejvyšších reprezentantů Vzdušných sil AČR a jejich součásti – vojska pozemní protivzdušné obrany, dále představitelů integrovaného Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR, managementu brigád PVO, základen letectva a dalších zařízení AČR, podílejících se aktivně na řešení otázek koncepce výstavby vzdušných sil a rozvoje simulačních a trenažérových technologií ve prospěch této složky armády. Významnou byla rovněž účast firem Asociace obranného průmyslu České republiky, jichž se zúčastnilo celkem šestnáct.

Ve večerní části konference bylo otevřeno odborné diskusní fórum, kde se diskutovaly problémy nastíněné v přednesených prezentacích. Tato část byla zpestřena vystoupením brněnské taneční country skupiny Honky-Tonk.

     

Konference se zúčastnilo celkem 114 účastníků a zaznělo 21 příspěvků. Referáty, které neodezněly v přednáškovém sále, budou zařazeny do sborníku. Z konference je připravován „Sborník anotací“ s DVD přílohou příspěvků v plném znění, který bude účastníkům doručen v průběhu měsíce května.

Konference přispěla k prohloubení vzájemné informovanosti o dění ve Vzdušných silách AČR i oblastech s tím souvisejících, objasnění směřování koncepce výstavby v oblasti systémů PVO a v neposlední řadě i obnovení, resp. navázání kontaktů, které jsou pro efektivní řešení problémů v této dynamicky se rozvíjející oblasti tolik potřebné.

Autor: plk. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D., foto: Mgr. Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme