Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Další spojaři absolvovali kurz strukturované kabeláže

DOCENDO DISCIMUS

 

Další spojaři absolvovali kurz strukturované kabeláže

 

Dalších dvanáct spojovacích specialistů, tentokrát vojáků a civilních zaměstnanců z útvarů zabezpečujících spojení na  teritoriu Morava, získalo osvědčení o absolvování kurzu Metodologie návrhu komunikačních a informačních systémů v objektech (kurz strukturované kabeláže). Ten proběhl na Univerzitě obrany ve dnech 12. až 16. dubna 2010. Uvedený kurz spolu s dalšími nadstavbovými kurzy, které v rámci dalšího vzdělání organizuje pro specialisty spojovacího vojska Katedra komunikačních a informačních systémů absolvovalo v posledním desítiletí několik stovek účastníků.

     

Vysokou odbornou úroveň všech těchto kurzů zajišťují kvalifikovaní lektoři z katedry, přední odborníci ze Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany (SKIS MO), ze Základny komunikačních a informačních systémů (ZKIS), z Agentury pro rozvoj informatiky (ARI) a v neposlední řadě pracovníci firmy ATS Telcom Praha a.s., kteří mají praktické zkušenosti z budování komunikační infrastruktury AČR. Díky sponzorské iniciativě firmy ATS Telcom, která doplnila laboratoře katedry o nejmodernější komunikační technologie a umožnila využívat pro výuku své laboratoře v Brně, vznikla kvalitní učební základna, která slouží jak pro výuku v kurzech, tak i pro výuku studentů Univerzity obrany.

Teoretická příprava kurzu zaměřená na principy a normy metalické a optické kabeláže probíhala na učebnách katedry v Černých Polích pod vedením Ing. Zuzany Vránové, Ph.D. Odborný garant kurzu Ing. Miroslav Čontoš v laboratořích ATS Telcom v Brně-Modřicích vysvětlil zásady projektování, budování, přebírání a měření strukturované kabeláže. Se svými spolupracovníky Jánem Viskupem a Zdeňkem Jurčákem procvičil účastníky v konektorování a sváření optických kabelů, budování datových rozvaděčů a lokální sítě.  Na závěr absolvovali všichni účastníci kurzu přezkoušení formou testu.

     

V termínu od 10. do 21. května 2010 proběhne na Katedře komunikačních a informačních systémů další kurz „Systémy IP telefonie“ spojený s pravidelným seminářem Moderní telekomunikace. Odbornou garanci semináře převzal plukovník Ing. Jaroslav Praus (velitel ZKIS) a plukovník gšt. Ing. Zbyněk Hubálek (SKIS MO). Účastníky semináře čekají kromě systémů IP telefonie praktické ukázky xDSL technologií a technologií pro měření a svařování optických kabelů.

Zájemci o účast v kurzech organizovaných Katedrou komunikačních a informačních systémů  (a publikovaných ve Věstníku MO) se mohou obracet na Lenku Markovou (SKIS MO). Přihlášení účastníci kurzů pak na Ivanu Foralovou (K-209, koordinace kurzů), resp. při řešení dílčích problémů přímo na Marii Dudovou (UO, ubytování), Blanku Vavřinkovou (UO, vstup do objektů UO), Jitku Hamanovou (FVT UO, osvědčení o absolvování kurzu).

Autor: doc. Ing. Jiří Ondrašík, CSc., K-209

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme